Online prijava

Prijavljujem se za:

Naziv seminara: *

Podaci o polazniku:

Ime: *
Prezime: *
Naziv organizacije:
OIB: *
Naziv radnog mjesta:
Adresa: *
Telefon: *
Mobitel:
E-mail: *
Fax:
Napomena: Ukoliko se prijavljujete kao fizička osoba unesite vlastiti OIB i adresu, a ukoliko Vam edukaciju plaća organizacija upisujete OIB i adresu organizacije.

Kako ste saznali za ILBA Akademiju:

E-mail od strane osnivača
Web pretraživač
Oglas / članak u novinama
Partner / kolega /prijatelj
Ostalo

Napomena:


Za sve dodatne informacije o prijavama i drugim detaljima vezanim uz ILBA akademiju obratite se na telefon 01/3090 511 ili na e-mail: ilba@ilba.eu

Upute za uplatu:
Temeljem zaprimljene prijave kreirati će se račun s navedenim podacima te ćemo Vam isti dostaviti na Vašu kontakt adresu i e-mail. Za uplate iz inozemstva u račun će se obračunati cijene prema srednjem tečaju HNB-a na dan izdavanja računa.Potvrdu o uplati kotizacije molimo faxirati na: +385 (1) 3091 219 ili na ilba@ilba.eu
Ukoliko dođe do promjene sudionika kontaktirajte nas na ilba@ilba.eu