Ustanova za obrazovanje odraslih - ILBA

Osnovana je Ustanova za obrazovanje odraslih - ILBA


 

 

Praksa vođena teorijom

Nakon dugogodišnjeg djelovanja kao poslovna akademija, ILBA kakvu poznajemo transformira se u Ustanovu za obrazovanje odraslih – ILBA. Nije to samo usklađenje s propisima i standardima, nego prvenstveno naša težnja da osiguramo svojim polaznicima formalne oblike obrazovanja, one kojima će stjecati službene kvalifikacije i svjetske certifikate. Osim pravnog i organizacijskog oblika, mnoge su stvari ostale iste. Prije svega, ovdje mislim na našu viziju o cjeloživotnom obrazovanju i stjecanju novih, strateških kompetencija za povećanu konkurentnost gospodarstva. Nadalje, tu je i želja za uspostavom cjelovitog eko-sustava, u kojemu je stožerna tvrtka InfoDom sa svojim uredima u Londonu, Beogradu, Podgorici i Sarajevu, ali i brojnim partnerima i tehnološkim principalima. Suradnja s većim brojem znanstvenih institucija i fakulteta, kao i stručnjacima iz pojedinih područja, u spoju s 18-godišnjim iskustvom na brojnim projektima u Hrvatskoj i regiji, rezultirala je izvrsnom kombinacijom teorije i prakse, svjetski relevantnih znanja i vrlo konkretnih, u svakodnevnom životu upotrebljivih edukacijskih sadržaja.
 


 

Inovacije i liderstvo

Innovation and Leadership Business Academy – naziv govori o našoj posvećenosti onome što držimo najvrjednijim: inovacijama i liderstvu. Kao osnovnu ciljnu grupu svojih polaznika uvijek smo vidjeli one koji u svojim sredinama potiču i razvijaju upravo te vrijednosti. Okosnicu naših novih programa čine otvorene inovacije (Open Innovation) i digitalno liderstvo (Digital Leadership).
U središtu naše pažnje i naših aktivnosti je osoba, stručnjak, spreman na cjeloživotno učenje, stjecanje novih znanja i vještina koje će ga učiniti kvalitetnijim članom njegove organizacije, ali i konkurentnijim na međunarodnom tržištu rada kojemu smo svi izloženi. Kompetencije koje s nama stječe čine ga odvažnijim i poduzetnijim, otpornijim na sve izazove koje globalizacijski procesi neminovno nose.
Naši predavači su redom među najuglednijim stručnjacima iz svojih područja. Odlikuju ih također inovativnost i liderstvo, vrline koje će nesebično ugrađivati u svoje aktivnosti. Osim u nastavi, sudjeluju na društvenim mrežama, radu on-line zajednica (Communities) te na stručnim skupovima. Zajedno s nama kreirat će e-Learning sadržaje, kako bi povećali dostupnost i omogućili Vam naknadno podsjetiti se na određena znanja i vještine.

 

 

Kompetencije za novo doba

Unatoč odmaku vremena, opstalo je i naših 12 ključnih programa. Stavljajući ih u kontekst EU i hrvatskog novog okvira za kompetencije, te suvremenih tehnoloških i poslovnih trendova, razvijamo takve programe i obrazovne sadržaje koji će potpomoći agilnosti i fleksibilnosti našeg malog i srednjeg poduzetništva, naših korporacija ali i javnog sektora.
 


 

Digitalna transformacija i digitalno poduzeće

Cijeli svijet se digitalizira a gospodarski razvoj se ubrzao do krajnjih granica. Digitalna poduzeća i pametni gradovi nove su poluge svjetskog razvoja, kako gospodarskog tako i društvenog. Ključ uspjeha u takvom svijetu je ubrzan i na stalnim inovacijama zasnovan razvoj.
Svako poduzeće za sebe mora odgovori na pitanja kao što su: gdje mi digitalizacija donosi najviše koristi, koliko i u kojem vremenu moram investirati, kakve talente i kompetencije, te općenito „soft kapitale“, trebam za takvu transformaciju te koji rizici mi stoje na tom putu i kako ću ih najbolje prevladati?
Digitalizacija podrazumijeva i kompletnu transformaciju poslovanja koja će stalno učenje i inoviranje: poslovnih model, poslovnih procesa i proizvoda, promovirati u najvažnije poslovne procese i prakse poduzeća. S druge strane, digitalizacija zahtijeva: otvorenost i promjenu organizacijske kulture, opredjeljenje prema poslovnoj izvrsnosti kao dominantnom načinu mišljenja, razvoj istraživačko razvojnih kapaciteta, korištenje prednosti otvorenih inovacija, te novi tip liderstva.
Pojedinačni subjekti, odnosno poduzeća i gradovi, ne mogu sami stvoriti sve potrebne preduvjete za digitalnu transformaciju i tržišni uspjeh, već je nužno izgraditi i pametnu okolinu, koja će biti poticajna za razvoj digitalnog poduzeća i pametnih gradova.
 


 

Stvarno i virtualno

Osim klasičnih, učioničkih edukacija, ILBA Akademija organizirala je, podržavala i sudjelovala u radu brojnih znanstvenih skupova, okruglih stolova i konferencija. Svojim redovitim i periodičkim izdanjima štitimo od zaborava sve što držimo vrijednim i korisnim za naše polaznike.
Danas, smo sve više usmjereni i u virtualni prostor, kroz društvene mreže, Community Management, e-Learning sadržaje, webinare i on-line skupove. Nemjerljive su dobrobiti koje na taj način ostvarujemo: povećavamo dostupnost naših obrazovnih programa uz veću raspoloživost i snižavanja troškova polaznicima, a istovremeno dobivamo kontinuitet interaktivne komunikacije s velikim brojem ljudi koje zanimaju pojedine naše teme. Veliki dio naših obrazovnih programa moći će se konzumirati on-line, u vrijeme kad to Vama najviše odgovara, uz mogućnost ponavljanja, on-line konzultacija i provjera znanja.
Sudjelovanjem u radu naših grupa (Communities), dobivate priliku razmjenjivati informacije s velikim brojem stručnjaka iz vašeg područja, dijeliti ideje, pokretati projekte i tražiti nove poslovne izazove.

 
 
 

Nastavna godina 2016/2017

Pozivamo Vas da pratite naše stranice, jer ćemo uskoro objaviti program obrazovanja i izobrazbe za nastavnu godinu 2016/2017, s rasporedom i detaljnim opisima, vrhunskim predavačima, motivacijom za njihovo pohađanje i detaljnim opisima ishoda učenja odnosno kompetencija koje se tim obrazovanjem stječu.