ILBA suradnici


Marijana Šperanda, dipl.oec.
Radi kao voditeljica Službe javne nabave u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje nakon višegodišnjeg iskustva rada u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu. Posjeduje iskustvo rada na poslovima vezanim uz EU projekte (kao Project manager i Deputy SPO) dok je svakodnevno angažirana na pružanju savjeta, mišljenja i prijedloga u okviru javne nabave. U području javne nabave je od 2005. godine, višegodišnja je članica Državne ispitne komisije u području javne nabave. Posjeduje certifikat u području javne nabave te je i ovlašteni trener u javnoj nabavi. Intenzivno je radila na razvoju elektroničke javne nabave kao i u području primjene ekonomski najpovoljnije ponude. Kao dodatno usavršavanje pohađala je razne programe izobrazbe. Redovito sudjeluje na stručnim događanjima i konferencijama, kao sudionik ili predavač te je također redoviti predavač na različitim programima izobrazbe iz područja javne nabave. Autorica je ili koautorica više stručnih članaka iz predmetnog područja.prof. dr. sc. Davor Pavuna
Profesor fizike koji je doktorirao na elektronskim svojstvima amorfnih metala. Savjetnik je nekoliko korporacija diljem svijeta. Njegova bibliografija obuhvaća više od 100 znanstvenih radova, uredio je dvadesetak stručnih knjiga, a održao je i više od 100 predavanja od Cambridgea i Harvarda do Sydneya i Tokya. Prof. Pavuna čest je govornik na stručnim skupovima i nastupa u javnosti na teme vezane za razvoj društva i gospodarstva, digitalnu transformaciju, inovacije i liderstvo.
 


mag. math. William Bello
Punih 30 godina aktivnog bavljenja digitalnom transformacijom velikih poduzeća (PLIVA, INA) kao član uprave i CIO, vlastitog poslovanja (BELLO) kao CEO i CTO te vladinih agencija (Ministarstvo financija Carinska uprava) kao implementator promjene načina pružanja usluga. William Bello magistar je matematike i specijalista za unaprjeđenje poslovnih procesa i uspostavu osiguranja kvalitete realizacije informatičkih proizvoda i usluga. Aktualni je predsjednik i jedan od osnivača itSMF Hrvatska, hrvatskog ogranka neprofitne udruge za promicanje kvalitete upravljanja IT uslugama. Preko 30 godina bavi se inovativnom primjenom informatičkih tehnologija počevši kao CIO Plive, zatim osnivač i CEO vlastite tvrtke na području mrežnih i telekomunikacijskih rješenja te zadnjih deset godina kao neovisni konzultant za privatna i javna poduzeća te državna ministarstva. Posebno se bavi uvođenjem ISO20000 norme za upravljanje IT uslugama, ISO12207 norme za nabavu i isporuku softverskih rješenja te validacijom informatičkih sustava sukladno međunarodnim normama poput GMP Annex 11 u farmaceutskoj industriji. U svom mandatu, kroz itSMF udrugu nastoji potaknuti članove, IT profesionalce, da pruže pomoć obrtnicima i malim tvrtkama u inovativnoj primjeni IT usluga kako bi kroz konkretne aktivnosti unaprijedili svoje poslovanje i ostvarili smanjenje troškova nabavke IT rješenja. U slobodno vrijeme bavi se permakulturom i ekološkim uzgojem povrća i voća te volonterskim radom kao član franjevačkog svjetovnog reda.
 Gordan Brdar (CIPM)
Stručnjak je u području sigurnost i privatnosti koji radi godinama u financijskoj industriji. Radio je na različitim funkcijama kao što je voditelj projekata za područje rizika i financijskih usluga (implementacija Basel II), vodio odjel za informatičko upravljanje te djelovao kao CISO i DPO godinama. Gordan posjeduje certifikate Certified Information Privacy Manager (CIPM) i Certified Information Security Manager (CISM), te posjeduje stručna znanja iz područja Cobit -a i ISO 270xx. Gordan je dobro upoznat sa lokalnim zakonima povezanih sa privatnosti te obavlja funkciju voditelja lokalnog IAPP KnowledgeNet Chapter -a.
Prije sadasnjeg posla, Gordan je radio u IT industriji na poziciji podrške proizvoda na razini sustava kao i voditelja projekta.
Diplomirao je na Sveučilištu u Zagreb

 


Nenad Trajkovski
Predavač je na nekoliko visokih škola i brojnim konferencijama. Više od teoretskog znanja koje potvrđuju njegovi brojni certifikati polaznicima znači njegovo dugogodišnje iskustvo  (25+ godina) u upravljanju različitim vrstama programa i projekata te uspostava i rad ureda za upravljanje projektima - PMO. Voditelj je projekata na složenim IT projektima, te trener za vođenje projekata,  upravljanje metodologijama i MS PROJECT. Kao konzultant radi na uveđenju procesa i proceura u upravljanju projektima u velikim kompanijama. Redoviti predavača na Microsoft WINDAYS, MS VIZIJA i MS SINERGIJA konferencijama. U proteklih 5 godina nalazi se među prvih 5 predavača po ocjenama publike. Posjeduje PMP (Project Management Professional), RMP (Risk Management Professional), ACP (Agile Certified Practicioner) i PSM-I (Professional Scrum master) certifikate. MCP – Microsoft Certified Professional, MCT – Microsoft Certified Trainer, MCTS – Microsofr Certified Technical Specialist i MVP  Microsoft Most Valuable Professional for MS PROJECT.

 

prof. dr. sc. Velimir Srića
Znanstveni savjetnik i redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, a od 1993. gostujući profesor na University of California in Los Angeles. Konzultant je za menadžment i informatiku u više hrvatskih i međunarodnih tvrtki i savjetnik je Svjetske banke za Change Management. Objavio je, samostalno ili u koautorstvu, 47 knjiga, preko 240 znanstvenih i stručnih radova te stotinjak članaka i kolumni u popularnim časopisima. Prof. dr. sc. Slavko Vidović
Direktor je i osnivač InfoDom Grupe sa tvrtkama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Ujedinjenom Kraljevstvu. Profesionalna područja bavljenja konzultantskim radom su upravljanje poslovnim procesima, razvoj informacijskih sustava, razvoj i implementacija ERP i Billing sustava te dizajn ekspertnih sustava. Područja primjene u poslovanju su telekomunikacije, elektroenergetika, javna uprava i javne financije.
Član je Nacionalnog vijeća za elektroničko poslovanje Vlade RH te Nacionalnog vijeća za konkurentnost. Svoju posvećenost znanju i inovacijama realizira kao programski direktor poslovne ILBA Akademije.
U međunarodnim institucijama član je: TeleManagement Foruma, BPM Instituta i PMI-a.dr.sc. Miroslav Mađarić, dipl.inž.el.
Rođen 1951, završio Elektrotehnički fakultet, smjer računarstvo, doktorirao na sveučilišnom studiju informatike. Vodio ICT servise ponajvećih tvrtki u Hrvatskoj: INA i KBC Zagreb, te radio 12 godina u najvećoj bolničkoj organizaciji u Europi – Krankenanstaltenges.mbH u Grazu, Austrija.
Osim informatičkog usmjerenja, snažno je operativno, stručno i akademski uključen u područje inovacije – njezinu kulturu, organizaciju, razvoj i upravljanje. To je područje u svijetu prepoznato kao glavni pokretač napretka društva i ekonomije, o čemu dr.sc. Mađarić savjetuje tvrtke i javni sektor kako inovacijski potencijal staviti u službu razvoja društva i ekonomije u Hrvatskoj.Goran Marković
Sa više od dvadeset godina relevantnog iskustva u upravljanju, kako u neprofitnim tako i u profitnim organizacijama, Goran Marković kreira i uvodi rješenja za organizacije koje se suočavaju s disruptivnim promjenama digitalnog doba.
Njegova iskustva, prvo kao arhitekta softverskih rješenja, pa poduzetnika, zatim COO-a i konačno CEO-a, omogućuju mu da Vašu kompaniju sagleda cjelovito, shvati njezinu dinamiku i ponašanje, prepozna prilike i prepreke te na kraju ponudi potpuno prilagođeno i na Vašim vrijednostima temeljeno rješenje za digitalnu transformaciju.

 

Mr. sc. Anita Lovrić
Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje je završila i postdiplomski znanstveni studij iz Informatičkog menadžmenta iz područja upravljanja poslovnim procesima.
Dugi niz godina radi kao stručnjak za strateški konzalting, konzalting za razvoj poslovnih arhitektura, governance i upravljanje poslovnim procesima te konzalting u području javne nabave. Prateći svjetske poslovne i tehnološke trendove zadnje 2 godine intenzivno se bavi razvojem Smart X sustava (Smart City, Smart County, Smart Government, Smart Enterprise), od razvoja samih Smart strategija do implementacije i uspostavljanja agilnosti pomoću digitalnih tehnologija.
Sudjelovala je i vodila niz velikih nacionalnih i međunarodnih projekata kao što su: Implementacija sustava za upravljanje poslovnim procesima (BPM) u BH Telecomu, Elektroprivredi BiH i AKD-u, Implementacija sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj, Republici Kosovo i Elektroprivredi BiH.prof. dr. sc. Željko Dobrović
Radi kao izvanredni profesor na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, a profesionalno područje interesa su mu strateško planiranje i razvoj informacijskih sustava, upravljanje organizacijskim sustavima i mjerenje performansi organizacije. Radio je u organizacijama javnog i privatnog sektora na poslovima menadžmenta te projektiranja i razvoja informacijskih sustava.
Autor je tridesetak znanstvenih i stručnih radova iz navedenih područja.Nikola Nikšić
Savjetnik za menadžment licenciran pri International Council of Management Consulting Institutes i ovlašteni procjenitelj poslovne izvrsnosti pri European Foundation for Quality Management. Većinu svog radnog iskustva proveo je radeći u nekoliko organizacija različitih veličina i djelatnosti na pozicijama menadžera za upravljanje strategijom, financijama,računovodstvom i kontrolingom. prof. dr. sc. Diana Šimić
Radi kao izvanredna profesorica poslijediplomskog doktorskog studija na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, a iza sebe ima bogato iskustvo zamjenice državnog tajnika u Središnjem državnom uredu za e-Hrvatsku te pomoćnice ministra znanosti i tehnologije u Upravi za informatiku. U Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada vodila je laboratorij za biomatematiku i bila je predstojnica Jedinice za biomatematiku. Autorica je i koautorica 57 znanstvenih radova i 9 knjiga, a održala je više od 50 predavanja na znanstvenim i stručnim konferencijama i seminarima. Boris Blumenschein
Preko 25 godina u ICT industriji, od projektiranja i razvoja složenih aplikacijskih sustava za različite platforme, do konzaltinga, upravljanja poslovnim procesima i strateškog planiranja. Upravljao i vodio više od 30 projekata BPM-a, autor većeg broja stručnih radova i predavanja te sa desetogodišnjim iskustvom na čelu organizacijskog odbora Europske konferencije o BPM-u (BPC). U području cjeloživotnog obrazovanja posebnu pažnju posvećuje razvoju on-line edukacijskih sadržaja, društvenim mrežama i Community Managementu, kako za top menadžment, tako i za operativce. Predavač je na brojnim stručnim konferencijama i autor mnogih stručnih radova. Darko Bosnar 
Ima dugogodišnje iskustvo u operativnom radu pružanja podrške rada IT-a, kao i na projektima uspostavljanja upravljanja uslugama u radu IT sustava (ITSM – IT Service Management).
Također je radio na projektima uspostavljanja Informacijskih sustava (IS) od faze analize, dizajna, razvoja i implementacije IS. Certificirani je ITIL Expert (v.3).Domen Verdnik
Zaposlen je u kompaniji Teledom kao konzultant za strateško upravljanje. Diplomirao je fiziku 1990. na Sveučilištu E. Kradelja u Ljubljani, magistrirao na Sveučilištu u Cambridgeu, Engleska i pohađao specijalizirane obuke u USA (Stanford University i MIT).
Ima dugogodišnje iskustvo u formiranju otvorenog i sigurnog te lako dostupnog digitalnog ekosustava, kroz inovativnu primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT). Radi na podizanju svijesti o prednostima javnog informiranja, dostupa informacijama i razvoju vještina te podrške svim korisnicima s naglaskom na sposobnosti definiranja 'beyond the core' strategija, proizvoda i portfelja unutar poslovnih slučajeva.
Sudjelovao je i vodio niz EU projekata: FP5 + FP6 IST: Media – Information Sans Frontieres. Senior je regionalnih ICT tržišta sa završenim cijelim ciklusom ulaganja rizičnog kapitala (Venture Capital) u visoko tehnološku kompaniju u razdoblju od 2000. do 2004. godine. Dobitnik je nagrade za inovacije (Slovenija, 2006.) i finalist European Venture Contest 2006 (EU). Vlasnik je certifikata ISO 27032 Lead Cybersecurity Manager, ISO 27001 CIS LA, Open CA Distinguished Architect, CISM,  te je član ISACA.