Kontakt

Ustanova za obrazovanje odraslih – ILBA


a: Andrije Žaje 61/VI, 10000 Zagreb, Hrvatska

t: +385 1 3090 509; f: +385 1 3091 219

e:  ilba@ilba.eu

 

ILBA akademija Sarajevo


a: Fra Anđela Zvizdovića 1 XXI, B, 71 000 Sarajevo, BiH

t: +387 33 295 216, m: +387 63 29 44 30, f: +387 33 295 217

e: ilbabih@ilba.eu