Upravljanje podacima (Data Management)

Datumi seminara: otvorene prijave
Mjesto održavanje: Andrije Žaje 61, 6 kat, dvorana Bundek
Vrijeme održavanja: 10:00 - 14:00 h

Predavač: prof. dr. sc. Mladen Varga

Svrha seminara: 
Podaci i informacije krvotok su poslovanja, neophodni su pri obavljanju izvršnih i upravljačkih poslovnih procesa, omogućuju uvid u poslovanje, neophodni su u planiranju ili predviđanju budućih poslovnih aktivnosti. Učinkovito je poslovanje vođeno podacima (engl. data driven business), u kojem upravljanje podacima i informacijama postaje vitalna organizacijska funkcija, a podaci i informacije se smatraju vrijednom informacijskom imovinom.

Seminar želi prenijeti svjesnost o važnosti i vrijednosti informacijske imovine te dati pregled  funkcija upravljanja podacima i načina njihova izvršenja. 

Izravni cilj seminara (ishodi učenja): 
1) svjesnost o važnosti i vrijednosti informacijske imovine, 
2) razumjevanje svrhe upravljanja podacima u organizaciji, prepoznavanje bitnih funkcija upravljanja podacima, osvješćivanje da je pri upravljanju podacima potrebna suradnja poslovnih korisnika odgovornih za njihovu upotrebljivost i kvalitetu te informatičara odgovornih za njihovu pohranu, dostupnost i sigurnost,
3) razumjevanje glavnih funkcija upravljanja podacima bez referenciranja specifičnih tehnologija proizvođača i njihovih proizvoda te usvajanje znanja o aktivnostima u ostvarenju pojedinih funkcija
4) razmatranje tipičnih slučajeva u realizaciji funkcija upravljanja podacima.

Seminar je namijenjen: 
1) poslovnim korisnicima/menadžerima odgovornim za podatke organizacije ili njenog dijela,
2) informatičarima odgovornim za informatičku skrb podataka: njihovo pohranjivanje, dostupnost, sigurnost, privatnost i integritet,  
3) svima koji nemaju odgovore na ova i slična pitanja: 
Upravlja li se u vašoj organizaciji podacima? Ako da, što podrazumijevate pod upravljanjem podacima? Ako ste na izvršnoj poziciji u organizaciji, znadete li precizno kojim podacima raspolaže vaša organizacija? Postoji li „katalog“ podataka vaše organizacije? Kako utvrđujete značenje pojedinih podataka u bazama podataka? Ima li vaša organizacija „plan“ iz kojeg je vidljivo kako „tretirati“ podatke, sada i u budućnosti? Koliko su podaci vaše organizacije integrirani odnosno povezani? Mogu li se podacima povezati elementi poslovanja iz različitih sektora? Tko „upravlja“ podacima vaše organizacije? Možete li imenovati poziciju ili ime osobe? Znadete li tko je „vlasnik“ ili „skrbnik“ pojedinih skupina podataka? Koja su njegova prava, odgovornosti i dužnosti? Razlikujete li transakcijske ili operativne podatke i analitičke podatke? Ima li u vašoj organizaciji matičnih i referentnih podataka? Što radite s njima? Što za vas znači poslovna inteligencija? Koristi li se ona u vašoj organizaciji? Tko se i kako brine za upravljanje dokumentima i informacijskim sadržajim? Što za vas znači sigurnost podataka? Tko o njoj brine? Ima li među vašim podacima privatnih podataka? Kako utvrđujete koji su podaci privatni? Znadete li što su otvoreni podaci? Mogu li oni koristiti vašoj organizaciji? Jesu li vaši podaci kvalitetni? Mjerite li kvalitetu podataka? Čime argumentirate tvrdnju da su vaši podaci kvalitetni ili nekvalitetni? 

Sadržaj seminara:
  • Uvodna razmatranja
  • Upravljanje podacima
  • Funkcije upravljanja podacima
  • Organizacijski oblici upravljanja podacima
  • Što nakon odslušanog seminara: kako se dalje samostalno usavršavati

Teme seminara:
1. Vladanje podacima – Data Governance: Podatak, informacija. Kvaliteta i vrijednost podataka, kako ih mjeriti ili procijeniti. Kako dobiti vrijednost iz podataka, kako ju knjižiti. Planiranje upravljanja podacima, Nadzor i kontrola upravljanja podacima 
2. Upravljanje arhitekturom podataka – Data Architecture Management: Razvijanje i održavanje modela podataka organizacije, Analiziranje i usklađivanje s ostalim poslovnim modelima, Definiranje i održavanje arhitekture podatkovne tehnologije, Definiranje i održavanje arhitekture integracije podataka, Definiranje i održavanje arhitekture skladišta podataka/poslovne inteligencije, Definiranje i održavanje taksonomije i imenovanja, Definiranje i održavanje arhitekture metapodataka
3. Razvoj podataka – Data Development: Modeliranje, analiza i oblikovanje podataka, Detaljno oblikovanje podataka, Upravljanje kvalitetom modela i oblikovanjem podataka, Implementacija podataka
4. Upravljanje operacijama u bazi podataka –  Database Operations Management: Potpora bazi podataka, Upravljanje podatkovnom tehnologijom
5. Upravljanje sigurnošću podataka – Data Security Management: Razumijevanje privatnosti, povjerljivosti i sigurnosti podataka, Definiranje standarda privatnosti, povjerljivosti i sigurnosti podataka, Definiranje standarda i procedura upotrebe lozinki, Oblikovanje i implementiranje kontrole sigurnosti podataka, Upravljanje popisima korisnika, lozinki i grupa korisnika, Upravljanje pogledima pristupa podacima, Upravljanje dopuštenjima pristupa podacima, Nadgledanje identifikacija i ponašanja korisnika, Klasificiranje povjerljivosti informacija, Revizija sigurnosti podataka
6. Upravljanje referentnim i matičnim podacima – Reference & Master Data Management: Razumijevanje potrebe integracije referentnih i matičnih podataka, Definiranje arhitekture integracije podataka, Implementiranje rješenja upravljanja referentnim i matičnim podacima, Kontroliranje vrijednosti kodova i drugih referentnih podataka, Integracija matičnih podataka, Replikacija referentnih i matičnih podataka, Upravljanje dimenzijskim hijerarhijama
7. Upravljanje skladištenjem podataka i poslovnom inteligencijom – Data Warehousing & Business Intelligence Management: Razumijevanje podatkovnih potreba poslovne inteligencije, Definiranje i održavanje arhitekture skladišta podataka/poslovne inteligencije, Implementiranje skladišta podataka i područnih skladišta podataka, Implementiranje alata poslovne inteligencije i korisničkog sučelja, Implementiranje izvještavanja u organizaciji, Implementiranje upravljanja kontrolnim pločama i mjerama, Implementiranje analitičkih aplikacija, Osposobljavanje poslovnog osoblja, Replikacija i transformiranje podataka za poslovnu inteligenciju, Nadgledanje i podešavanje procesa skladištenja podataka, Podupiranje aktivnosti poslovne inteligencije, Praćenje i podešavanje aktivnosti poslovne inteligencije i učinkovitosti 
8. Upravljanje dokumentima i informacijskim sadržajem – Document & Content Management: Pnaniranje upravljanja elektroničkim i fizičkim dokumentima, Definiranje i održavanje taksonomije i imenovanja, Implementiranje i održavanje sustava pohranjivanja dokumenata, Prikupljanje i pohranjivanje dokumenata, Sigurnosno pohranjivanje i obnova dokumenata, Podržavanje analize sadržaja dokumenata, Podržavanje pristupa, cirkulaciji ažuriranju dokumenata, Praćenje i podešavanje učinkovitosti pretraživanja dkumenata, Arhiviranje, pretraživanje i uklanjanje dokumenata, Revidiranje dokumenata i sadržaja
9. Upravljanje metapodacima – Meta Data Management: Razumijevanje zahtjeva za metapodacima, Definiranje arhitekture metapodataka, Razvoj i održavanje standarda metapodataka, Implementiranje upravljane metapodatkovne okoline, Stvaranje i održavanje metapodataka, Integriranje metapodataka, Upravljanje repozitorijima metapodataka, Distribucija i isporuka metapodataka, Podržavanje izvještavanja i analize metapodataka 
10. Upravljanje kvalitetom podataka – Data Quality Management: Razvijanje i promoviranje svjesnosti kvalitete podataka, Profiliranje i analiza kvalitete podataka, testiranje i ocjena zahtjeva kvalitete podataka, Definiranje metrike i razine usluga kvalitete podataka, Mjerenje i praćenje kvalitete podataka, Upravljanje pitanjima kvalitete podataka, Korekcija defekata kvalitete podataka, Oblikovanje i implementacija operativne procedure upravljanja kvalitetom podataka, Praćenje operativne procedure i učinkovitosti upravljanja kvalitetom podataka, Revizija kvalitete podataka 

Prijavite se na seminar Online prijavnicom ili na mail ilba@ilba.eu 

Cijena: 750,00 kn + PDV

Popust za drugog i svakog idućeg polaznika iz iste organizacije - 10%