Primjena ISO20000 prilikom uspostave sustava upravljanja kvalitetom usluga

Datum seminara: otvorene prijave
Mjesto održavanje: Andrije Žaje 61, 6 kat, dvorana Bundek
Vrijeme održavanja: 10:00 - 15:00 h
 
Predavač: William Bello

Primjenom preporuka međunarodne norme ISO/IEC20000 uspostavlja se sustav koji treba osigurati kvalitetnu isporuku informatičkih usluga ili proizvoda u jednom ili više segmenata poslovanja. Sustav upravljanja se sastoji od propisanih procesa, standardnih operativnih procedura i opcionalno pomoćnih informatičkih tehnologija. Organizaciju koja se nalazi u procesu digitalne transformacije karakterizira dinamičnost, stalnost ali i zahtjev za brzom promjenom oblika i sadržaja digitalne usluge kao odgovor na promjene ciljeva i načina podrške poslovanja. Dugogodišnjom analizom stotina primjera prakse, kako dobre, tako i onih loših iskustava, izrađen je niz preporuka koje su sabrane u pet knjiga pod nazivom ITIL (IT Infrastructure Library) u verziji 3, izdanje 2011. 
Seminar će polaznicima predstaviti dobru praksu (ITIL) i predložiti konkretne mogućnosti uspostavljanja sustava upravljanja kvalitetom informatičkih usluga, sukladno međunarodnoj normi ISO/IEC20000, a koje se koriste kao podrška poslovanju i kao preduvjet digitalne transformacije poslovanja.

Cilj:
Osigurati preduvjete za provođenje digitalne transformacije poslovanja izgradnjom internog sustava upravljanja kvalitetom korištenja digitalnih proizvoda i usluga
Seminar ujedno daje i odličan pregled otvorenih pitanja, i neke moguće odgovore na iste, koja se postavljaju prilikom pripreme organizacije za digitalnu transformaciju poslovanja.

Kome je program namijenjen:
  • CEO / izvršni nivo upravljanja: kako osigurati strateške preduvjete kvalitetne podrške digitalne transformacije poslovanja?
  • CFO / financijsko upravljanje poslovanjem: kako osigurati troškovno transparentnu i učinkovitu informatičku uslugu?
  • CIO / upravljanje informatičkim uslugama: kako osigurati korištenje poslovno efikasne i troškovno efektne tehnološke informatičke usluge ili proizvoda?
  • CDO / upravljanje digitalnom transformacijom poslovanja: kako osigurati poslovno efikasnu i troškovno efektnu digitalnu podršku poslovanju?
  • CSO / upravljanje kvalitetom isporuke  informatičke usluge: kako upravljati kvalitetom isporuke informatičke usluge zajedno s njezinim korisnikom?

Sadržaj programa:
  1. Sadašnjost osiguranja kvalitete informatičke podrške poslovanju
  2. Dobra praksa osiguranja kvalitete informatičkih usluga (ITIL)
  3. Poboljšanje poslovanja korištenjem preporuka međunarodne norme ISO/IEC20000
  4. Studija slučaja 1: primjena norme za unaprjeđenje podrške poslovanju
  5. Studija slučaja 2: primjena norme za upravljanje postojećim informatičkim uslugama

Predznanje:
Poznavanje poslovanja trgovačkih društava na području nabave i ponude
Osnovno poznavanje 
 
Nastavni materijal:
Skripta «Korištenje norme ISO/IEC20000 prilikom digitalne transformacije poslovanja I»
Knjiga «Uvod u ITIL v3», izdanje itSMF HR 2009

Prijavite se na seminar Online prijavnicom ili na mail ilba@ilba.eu 

Cijena: 950,00 kn + PDV  

Popust za drugog i svakog idućeg polaznika iz iste organizacije - 10%


mag. math. William Bello
Punih 30 godina aktivnog bavljenja digitalnom transformacijom velikih poduzeća (PLIVA, INA) kao član uprave i CIO, vlastitog poslovanja (BELLO) kao CEO i CTO te vladinih agencija (Ministarstvo financija Carinska uprava) kao implementator promjene načina pružanja usluga. William Bello magistar je matematike i specijalista za unaprjeđenje poslovnih procesa i uspostavu osiguranja kvalitete realizacije informatičkih proizvoda i usluga. Aktualni je predsjednik i jedan od osnivača itSMF Hrvatska, hrvatskog ogranka neprofitne udruge za promicanje kvalitete upravljanja IT uslugama. Preko 30 godina bavi se inovativnom primjenom informatičkih tehnologija počevši kao CIO Plive, zatim osnivač i CEO vlastite tvrtke na području mrežnih i telekomunikacijskih rješenja te zadnjih deset godina kao neovisni konzultant za privatna i javna poduzeća te državna ministarstva. Posebno se bavi uvođenjem ISO20000 norme za upravljanje IT uslugama, ISO12207 norme za nabavu i isporuku softverskih rješenja te validacijom informatičkih sustava sukladno međunarodnim normama poput GMP Annex 11 u farmaceutskoj industriji. U svom mandatu, kroz itSMF udrugu nastoji potaknuti članove, IT profesionalce, da pruže pomoć obrtnicima i malim tvrtkama u inovativnoj primjeni IT usluga kako bi kroz konkretne aktivnosti unaprijedili svoje poslovanje i ostvarili smanjenje troškova nabavke IT rješenja. U slobodno vrijeme bavi se permakulturom i ekološkim uzgojem povrća i voća te volonterskim radom kao član franjevačkog svjetovnog reda.

* Zadržavamo pravo izmjene predviđenih termina seminara. Svi prijavljeni polaznici biti će obaviješteni o eventualnim nastalim izmjenama.