Primjena ISO12207 prilikom standardizacije nabave usluga

Datum seminara: otvorene prijave
Mjesto održavanje: Andrije Žaje 61, 6 kat, dvorana Bundek
Vrijeme održavanja: 10:00 - 15:00 h
 
Predavači: mag. math. William Bello

Primjenom preporuka međunarodne norme ISO/IEC12207 uspostavlja se razumijevanje između korisnika informatičke usluge ili proizvoda s jedne strane i dobavljača ili proizvođača informatičke usluge s druge strane. Norma opisuje preduvjete i procese koje organizacija može uspostaviti , najčešće, za pojedina područja poslovanja, u ovisnosti je li cilj nabavka usluga odn. proizvoda ili pružanje vlastite usluge odn. izrada informatičkog proizvoda. Organizaciju koja se nalazi u procesu digitalne transformacije karakterizira brza promjena oblika i sadržaja digitalne usluge kao odgovor na promjene ciljeva i načina podrške poslovanja. Posljedično, na cijelu organizaciju ali i njezine partnere postavlja se zahtjev za standardiziranim pristupom određivanju potreba digitalne podrške poslovanju kako bi cijeli proces promjene bio realiziran na kvalitetan i svrsishodan način.
Seminar će polaznicima predstaviti i predložiti konkretne mogućnosti uspostavljanja standardnog pristupa kupovini i prodaji informatičkih usluga i proizvoda kako to opisuje međunarodna norma ISO/IEC12207.

Cilj:
Osigurati postupak kvalitetne nabave digitalnih proizvoda i usluga, kao jedan od preduvjeta za provođenje digitalne transformacije poslovanja, uvođenjem međunarodne norme ISO12207.
Seminar ujedno daje i odličan pregled otvorenih pitanja, i neke moguće odgovore na iste, koja se postavljaju prilikom pripreme organizacije za digitalnu transformaciju poslovanja.

Kome je program namijenjen:
  • CEO / izvršni nivo upravljanja: kako osigurati strateške preduvjete kvalitetne podrške digitalne transformacije poslovanja?
  • CFO / financijsko upravljanje poslovanjem: kako osigurati troškovno transparentnu i učinkovitu informatičku uslugu?
  • CIO / upravljanje informatičkim uslugama: kako nabaviti poslovno efikasnu i troškovno efektnu tehnološku informatičku uslugu ili proizvod?
  • CDO / upravljanje digitalnom transformacijom poslovanja: kako osigurati poslovno efikasnu i troškovno efektnu digitalnu podršku poslovanju?
  • CSO / upravljanje prodajom vlastitih informatičkih usluga: kako s kupcem dogovoriti, pripremiti, izraditi i isporučiti informatičku uslugu?
Sadržaj programa:
  1. Sadašnjost osiguranja informatičke podrške poslovanju (razviti, kupiti, unajmiti)
  2. Zajedničko razumijevanje  kupca i dobavljača
  3. Poboljšanje poslovanja korištenjem preporuka međunarodne norme ISO/IEC12207
  4. Studija slučaja 1: primjena norme za kupce informatičkih usluga
  5. Studija slučaja 2: primjena norme za dobavljače informatičkih usluga
Predznanje:
Poznavanje poslovanja trgovačkih društava na području nabave i ponude
Osnovno poznavanje 
 
Nastavni materijal:
Skripta «Korištenje norme ISO/IEC12207 prilikom digitalne transformacije poslovanja I»
Knjiga «Uvod u ITIL v3», izdanje itSMF HR 2009

Prijavite se na seminar Online prijavnicom ili na mail ilba@ilba.eu 

Cijena: 950,00 kn + PDV

Popust za drugog i svakog idućeg polaznika iz iste organizacije - 10%


mag. math. William Bello
Punih 30 godina aktivnog bavljenja digitalnom transformacijom velikih poduzeća (PLIVA, INA) kao član uprave i CIO, vlastitog poslovanja (BELLO) kao CEO i CTO te vladinih agencija (Ministarstvo financija Carinska uprava) kao implementator promjene načina pružanja usluga. William Bello magistar je matematike i specijalista za unaprjeđenje poslovnih procesa i uspostavu osiguranja kvalitete realizacije informatičkih proizvoda i usluga. Aktualni je predsjednik i jedan od osnivača itSMF Hrvatska, hrvatskog ogranka neprofitne udruge za promicanje kvalitete upravljanja IT uslugama. Preko 30 godina bavi se inovativnom primjenom informatičkih tehnologija počevši kao CIO Plive, zatim osnivač i CEO vlastite tvrtke na području mrežnih i telekomunikacijskih rješenja te zadnjih deset godina kao neovisni konzultant za privatna i javna poduzeća te državna ministarstva. Posebno se bavi uvođenjem ISO20000 norme za upravljanje IT uslugama, ISO12207 norme za nabavu i isporuku softverskih rješenja te validacijom informatičkih sustava sukladno međunarodnim normama poput GMP Annex 11 u farmaceutskoj industriji. U svom mandatu, kroz itSMF udrugu nastoji potaknuti članove, IT profesionalce, da pruže pomoć obrtnicima i malim tvrtkama u inovativnoj primjeni IT usluga kako bi kroz konkretne aktivnosti unaprijedili svoje poslovanje i ostvarili smanjenje troškova nabavke IT rješenja. U slobodno vrijeme bavi se permakulturom i ekološkim uzgojem povrća i voća te volonterskim radom kao član franjevačkog svjetovnog reda.