Od zahtjeva do primjene IT usluge

Datum seminara: otvorene prijave
Mjesto održavanje: Andrije Žaje 61, 6 kat, dvorana Bundek
Vrijeme održavanja: 10:00 - 15:00 h
 
Predavači: mag. math. William Bello

Realizacija zahtjeva koje postavlja poslovanje prema internom ili vanjskom dobavljaču informatičkih usluga započinje bilježenjem zahtjeva i nastavlja se dizajnom rješenja, razvojem same aplikacije, testiranjem i konačnim uvođenjem i prihvaćanjem. U praksi, ukoliko se ne postupa pažljivo i s dobrim planom, cijeli postupak realizacije zahtjeva može na kraju završiti promašajem i donijeti razočaranje krajnjeg korisnika a ne rijetko i veliku štetu za poslovanje.
Seminar će polaznicima predstaviti cjelokupni postupak izrade rješenja sukladno zahtjevima poslovanja primjenom jednostavne metode, tzv. V-modela, koja se najčešće koristi. Predstaviti će se koraci metodologije kao i mogući besplatni alati koji mogu osigurati podršku cijelom procesu razvoja. Posebno će se prikazati primjer zahtjeva regulatornog tijela u farmaceutskoj industriji (GMP Annex-11) na IT rješenja i kako postići sukladnost regulatornim zahtjevima.

Cilj:
Osiguranje preduvjeta za provođenje digitalne transformacije poslovanja uspostavom čvrstog upravljanja procesom isporuke informatičke usluge od zahtjeva, opisa, izrade, testiranja pa do uvođenja u rad.
Seminar ujedno daje i odličan pregled otvorenih pitanja, i neke moguće odgovore na iste, koja se postavljaju prilikom pripreme organizacije za digitalnu transformaciju poslovanja.

Kome je program namijenjen:
  • CEO / izvršni nivo upravljanja: kako osigurati strateške preduvjete kvalitetne podrške digitalne transformacije poslovanja?
  • CFO / financijsko upravljanje poslovanjem: kako osigurati troškovno transparentnu i učinkovitu informatičku uslugu?
  • CIO / upravljanje informatičkim uslugama: kako osigurati korištenje poslovno efikasne i troškovno efektne tehnološke informatičke usluge ili proizvoda?
  • CDO / upravljanje digitalnom transformacijom poslovanja: kako osigurati poslovno efikasnu i troškovno efektnu digitalnu podršku poslovanju?
  • CSO / upravljanje kvalitetom isporuke  informatičke usluge: kako upravljati kvalitetom isporuke informatičke usluge zajedno s njezinim korisnikom?

Sadržaj programa:
  1. Podrška poslovanju: od zahtjeva do realizacije (V-model razvoja)
  2. Izrada poslovnih zahtjeva: od procesa do aplikacije
  3. Razvoj softverskog rješenja: od dizajna do testiranja
  4. Studija slučaja 1: regulatorni zahtjevi GMP/Annex-11 na IT usluge u farmaceutskoj industriji
  5. Studija slučaja 2: primjer metodologije i korištenja besplatnih alata za razvoj aplikacija

Predznanje:
Poznavanje poslovanja trgovačkih društava

Prijavite se na seminar Online prijavnicom ili na mail ilba@ilba.eu 

Cijena: 1450,00 kn + PDV  

Popust za drugog i svakog idućeg polaznika iz iste organizacije - 10%


mag. math. William Bello
Punih 30 godina aktivnog bavljenja digitalnom transformacijom velikih poduzeća (PLIVA, INA) kao član uprave i CIO, vlastitog poslovanja (BELLO) kao CEO i CTO te vladinih agencija (Ministarstvo financija Carinska uprava) kao implementator promjene načina pružanja usluga. William Bello magistar je matematike i specijalista za unaprjeđenje poslovnih procesa i uspostavu osiguranja kvalitete realizacije informatičkih proizvoda i usluga. Aktualni je predsjednik i jedan od osnivača itSMF Hrvatska, hrvatskog ogranka neprofitne udruge za promicanje kvalitete upravljanja IT uslugama. Preko 30 godina bavi se inovativnom primjenom informatičkih tehnologija počevši kao CIO Plive, zatim osnivač i CEO vlastite tvrtke na području mrežnih i telekomunikacijskih rješenja te zadnjih deset godina kao neovisni konzultant za privatna i javna poduzeća te državna ministarstva. Posebno se bavi uvođenjem ISO20000 norme za upravljanje IT uslugama, ISO12207 norme za nabavu i isporuku softverskih rješenja te validacijom informatičkih sustava sukladno međunarodnim normama poput GMP Annex 11 u farmaceutskoj industriji. U svom mandatu, kroz itSMF udrugu nastoji potaknuti članove, IT profesionalce, da pruže pomoć obrtnicima i malim tvrtkama u inovativnoj primjeni IT usluga kako bi kroz konkretne aktivnosti unaprijedili svoje poslovanje i ostvarili smanjenje troškova nabavke IT rješenja. U slobodno vrijeme bavi se permakulturom i ekološkim uzgojem povrća i voća te volonterskim radom kao član franjevačkog svjetovnog reda.