EA arhitekture: most između poslovnog modela i IT servisa

Datum seminara: otvorene prijave
Mjesto održavanje: Andrije Žaje 61, 6 kat, dvorana Bundek
Vrijeme održavanja: 10:00 - 15:00 h
 
Predavači: Darko Gulija i Darko Bosnar

Izazovi modernih tehnologija i poslovni trendovi zahtijevaju intenzivnu digitalizaciju poslovanja kroz digitalne transformacije. Jedan od ključnih čimbenika u vođenu digitalne transformacije je strukturirano i konzistentno upravljanje organizacijom i njenom okolinom primjenom okvira i metoda za upravljanje Enterprise arhitekturama (EA). Korištenje EA arhitektura u digitalnoj transformaciji predstavlja polugu za digitalne transformacije na svim razinama i segmentima organizacije od strateške, pa sve do operativne uključujući IT servise i upravljanje njima kao okosnicu digitalizacije organizacije.

Cilj:
Cilj seminara je upoznavanje polaznika s ulogom upravljanja Enterprise Arhitekturama u cilju povezivanja poslovnih ciljeva organizacije s IT Servisima. Pri tome će biti prezentirani principi EA, metologija provođenja EA projekata i način korištenja okvira za upravljanje s EA u kontekstu upravljanja IT servisima u digitalnim transformacijama.

Kome je program namijenjen:
Program je namijenjen svima koji kreću u digitalnu transformaciju i žele povećati uspješnost provođenja digitalizacije poduzeća kroz primjenu upravljanja EA arhitekturama u povezivanju poslovanja i IT servisa.
·         Menadžerima odgovornima za ključne poslovne procese u organizaciji koji ih žele modernizirati i iskoristiti snagu IT servisa
·         ICT menadžerima, enterprise i domenskim arhitektima, SOA ekspertima

Sadržaj programa:
1.       Digitalna transformacija kao čimbenik promjene
2.       IT servisi kao okosnica poslovnih funkcionalnosti tvrtke
3.       EA arhitekture – uvod
4.       EA arhitektura okvir – principi, metodologija
5.       IT servisi – uvod
6.       IT servisi – okviri i metodologije za upravljanje servisima
7.       EA kao most između poslovanja i IT servisa

Predznanje:
Znanje o IT arhitekturama

Prijavite se na seminar Online prijavnicom ili na mail ilba@ilba.eu 

Cijena: 1450,00 kn + PDV  

Popust za drugog i svakog idućeg polaznika iz iste organizacije - 10%
Darko Bosnar 
Ima dugogodišnje iskustvo u operativnom radu pružanja podrške rada IT-a, kao i na projektima uspostavljanja upravljanja uslugama u radu IT sustava (ITSM – IT Service Management).
Također je radio na projektima uspostavljanja Informacijskih sustava (IS) od faze analize, dizajna, razvoja i implementacije IS. Certificirani je ITIL Expert (v.3).