Digitalno liderstvo: prvo pitanje digitalne transformacije

Datum seminara: otvorene prijave
Mjesto održavanje: Andrije Žaje 61, 6 kat, dvorana Bundek
Vrijeme održavanja: 10:00 - 15:00 h
 
Predavač: prof. dr. sc. Velimir Srića

Prepoznavanje osobnih snaga i vrlina menadžmenta i vođenja, ovladavanje najsuvremenijim liderskim znanjima, unapređenje osobnih i timskih vještina, podizanje motivacije i jačanje pobjedničkog mentaliteta, osposobljavanje za preuzimanje odgovornosti i uspješno vođenje projekata i timova u poduzeću u uvjetima digitalne transformacije. Razumijevanje i korištenje koncepta digitalnog vodstva i potencijala digitalne transformacije i disruptivnih inovacija.

Kome je namijenjen
Aktualnim vođama i onima koji to namjeravaju postati, kao i onima koji s njima izravno rade na razvoju novih poslovnih modela, inovacijskih projekata ili drugih oblika upravljanja promjenama u uvjetima digitalne transformacije. 

Razina prethodnog znanja i oblici nastave
Očekuje se intelektualna znatiželja i otvorenost, poznavanje strateške razine upravljanja, poznavanje novih tehnologija, komunikativnost i spremnost za kreativno razmišljanje. 

Motivacija
Suvremeni poslovni sustavi traže menadžere i vođe koji će znanjem, osobnošću, pristupom i vizijom biti u stanju motivirati suradnike na iznimne rezultate. Dobri šefovi se rađaju, ali i stvaraju. Oni kombiniraju prirođeni talent sa znanjem i vještinama koje stječu učenjem i vježbom. Program polazi od suvremenih dostignuća teorije i prakse transformacijskog vođenja i temelji se na istraživanju, osobnoj praksi i iskustvu dvadeset godina konzultantskog rada u regiji. U radu se, osim voditeljevog modela, koriste liderski modeli brojnih teoretičara i praktičara menadžmenta. Digital leadership posebno je važan u tzv. SMART Enterprise („pametnim tvrtkama“), za koje postoji manjak standardiziranih sadržaja, objavljenih stručnih radova, alata i poznatih primjera dobre prakse. 
 
Cilj
Naučiti kako iz „objekta“ tehnoloških i drugih promjena postati njihov „subjekt“. Shvatiti i iskoristiti spoznaju da digitalna transformacija poduzeća i potencijali inovacija koje donose digitalne tehnologije, mogu iz temelja mijenjati odnose u svim djelatnostima. Tržišni lideri mogu izgubiti moć i utjecaj pod pritiskom manjih i agilnijih kompanija, a još veću moć imaju kupci koji mijenjaju navike i vežu ih za digitalne mreže. Naučiti da su digitalni lideri osobe osposobljene za razumijevanje prednosti i mogućnosti digitalne transformacije u profitnim i neprofitnim organizacijama, motivirane na aktivnu ulogu u njenoj realizaciji. Pripremiti sebe i članove svojeg tima za izazove sutrašnjice i iskoristiti potencijal promjena koje donose tehnologija i organizacija.

Sadržaj
 
Budućnost korporacija, radnih mjesta i poslovanja u uvjetima digitalne transformacije;
Razumijevanje razlike između menadžera i vođe;
Upoznavanje s temeljnim vještinama transformacijskog vođenja; 
Digital leadership "prema unutra" - rad na sebi; 
Digital leadership "prema van" - rad na svojem timu; 
Razni modeli vođenja i njihov primjena u tvrtkama i upravi
Poticanje samoinicijativnosti, motivacije, agilnosti i duha suradnje 
Analiza primjera, teorija i pristupa uspješnih digitalnih vođa

Oblik edukacije
Prezentacije, primjeri dobre prakse, timski rad, radionice
 
Nastavni materijali
  • Knjige V. Sriće („Creativity and Innovation Management“, Kindle Store, Amazon, 2016; In Search of Harmony in a Disharmonious World: Leadership Manual for Change Agents and Dreamers“, Algora Publishing, New York, 2014. (http://www.velimirsrica.com/en/books-in-english.aspx) 
  • Prezentacija
  • Primjeri dobre prakse
Prijavite se na seminar Online prijavnicom ili na mail ilba@ilba.eu 

Cijena: 1450,00 kn + PDV 
Popust za drugog i svakog idućeg polaznika iz iste organizacije - 10%
prof. dr. sc. Velimir Srića
Znanstveni savjetnik i redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, a od 1993. gostujući profesor na University of California in Los Angeles. Konzultant je za menadžment i informatiku u više hrvatskih i međunarodnih tvrtki i savjetnik je Svjetske banke za Change Management. Objavio je, samostalno ili u koautorstvu, 47 knjiga, preko 240 znanstvenih i stručnih radova te stotinjak članaka i kolumni u popularnim časopisima.