Paradoksi inovacija i organizacija IRI (Istraživanje – Razvoj - Inovacije) projekata (IRI i CEN TS 16555-2103 Standardi)

Datum seminara: otvorene prijave
Mjesto održavanje: Andrije Žaje 61, 6 kat, dvorana Bundek
Vrijeme održavanja: 10:00 - 15:00 h
 
Predavači: dr. sc. Miroslav Mađarić, prof. dr. sc. Slavko Vidović

Uspostava i razvoj sustava za upravljanje inovacijama (IMS – Innovation Management System), kao i njegovanje inovacijske kulture u organizaciji, često su praćene značajnim kontroverzama i dilemama. Tema paradoksa povezanih s inovacijskim procesima često se „zaobilazi“ jer autori misle da na taj način umanjuju ionako nedovoljno značenje inovacija u organizacijama. 
Suprotno tome, autori ovog seminara vjeruju da će razjašnjenje nekih od tih paradoksa uvelike pripomoći prihvaćanju i razumijevanju inovacijskih procesa, te će biti lakše izgraditi i razvijati IMS.  
To će onda izravno utjecati na poslovanje tvrtke, njenu konkurentnost, održivost i izvrsnost. 
Jednom kada su te osnovne dileme razjašnjene, organizacije se mogu posvetiti uspostavi šireg sustava istraživanja, razvoja i inovacija. Kako ih uspostaviti, kako koristiti puni potencijal ne samo organizacije nego i njene okoline, kako financirati vlastitim ili još bolje vanjskim izvorima sredstava, te na kraju, kako monetizirati ovaj veliki potencijal kojega ima SVAKA organizacija, tema je seminara dvojice stručnjaka s velikim iskustvom, izvrsnom spoju teorije i prakse, koji u svom svakodnevnom radu često izlaze „izvan okvira“ (out of the box), što je i osnovni preduvjet svakog inovacijskog postupka. 

Cilj
Autori su si zadali vrlo ambiciozan cilj: razjasniti sve stvarne i prividne paradokse vezane za inovacije, te otići i korak dalje – iskoristiti dio onih koji opstanu kao paradoksi u svrhu uspješnijeg razvoja inovacijske kulture, uključivanju većeg broja sudionika te u konačnici, postizanju boljih rezultata. 
Jedan od konkretnih ciljeva je uspostava ili unaprjeđenje vlastitog IRI potencijala, sinkronizacija svih aktivnosti u organizaciji te pronalaženje kvalitetnih izvora financiranja unutar vlastitog ekosustava ili izvan njega. 

Kome je namijenjen seminar
Prije svega osobama izravno uključenim u proces razvoja inovacijske kulture i IMS-a u organizaciji, posredno i osobama iz HRM-a, čelnim ljudima u organizaciji zaduženima za istraživanje, razvoj i inovacije, osobama iz financijskih službi te stručnjacima koji pripremaju projekte financirane iz EU i drugih izvora. Teme su jednako zanimljive i korisne organizacijama privatnog sektora kao i institucijama središnje države odnosno lokalne i područne samouprave. 

Sadržaji programa
1. Inovacijski paradoksi – što su, jesu li stvarni i kako se s njima nositi?
2. Prilike i prijetnje povezane s konkretnim inovacijskim kontroverzama
3. IRI – Istraživanje – razvoj – inovacije: jedinstveni sustav SVAKE organizacije
4. Kako uložiti više a dobiti još više iz IRI procesa; primjeri iz:
a. Središnje države administracije
b. Lokalne i područne samouprave
c. Malih i srednjih poduzeća
d. Korporativnog sektora
5. Interaktivni dio – radionica s primjerima polaznika

Prijavite se na seminar Online prijavnicom ili na mail ilba@ilba.eu 

Cijena: 1450,00 kn + PDV

Popust za drugog i svakog idućeg polaznika iz iste organizacije - 10%dr. sc. Miroslav Mađarić, dipl.inž.el.
Rođen 1951, završio Elektrotehnički fakultet, smjer računarstvo, doktorirao na sveučilišnom studiju informatike. Vodio ICT servise ponajvećih tvrtki u Hrvatskoj: INA i KBC Zagreb, te radio 12 godina u najvećoj bolničkoj organizaciji u Europi – Krankenanstaltenges.mbH u Grazu, Austrija.
Osim informatičkog usmjerenja, snažno je operativno, stručno i akademski uključen u područje inovacije – njezinu kulturu, organizaciju, razvoj i upravljanje. To je područje u svijetu prepoznato kao glavni pokretač napretka društva i ekonomije, o čemu dr.sc. Mađarić savjetuje tvrtke i javni sektor kako inovacijski potencijal staviti u službu razvoja društva i ekonomije u Hrvatskoj.


Prof. dr. sc. Slavko Vidović
Direktor je i osnivač InfoDom Grupe sa tvrtkama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Ujedinjenom Kraljevstvu. Profesionalna područja bavljenja konzultantskim radom su upravljanje poslovnim procesima, razvoj informacijskih sustava, razvoj i implementacija ERP i Billing sustava te dizajn ekspertnih sustava. Područja primjene u poslovanju su telekomunikacije, elektroenergetika, javna uprava i javne financije.
Član je Nacionalnog vijeća za elektroničko poslovanje Vlade RH te Nacionalnog vijeća za konkurentnost. Svoju posvećenost znanju i inovacijama realizira kao programski direktor poslovne ILBA Akademije.
U međunarodnim institucijama član je: TeleManagement Foruma, BPM Instituta i PMI-a.