BPM4Agility: sustavi za upravljanje znanjem i procesima

Datumi seminara: otvorene prijave
Mjesto održavanje: Andrije Žaje 61, 6 kat, dvorana Bundek
Vrijeme održavanja: 10:00 - 15:00 h
 
Predavači: prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić i mr.sc. Anita Lovrić

Nova uloga upravljanja poslovnim procesima
Prema Kaplanu i Nortonu poslovni procesi predstavljaju konkurentsku prednost kompanije i jedan su od šest ključnih dijelova strategije. Drugim riječima, u svrhu postizanja što veće efikasnosti i ostvarivanja kompetitivne prednosti, jednako kao što upravlja svojim resursima i financijskim sredstvima, organizacija mora efikasno upravljati i vlastitim poslovnim procesima. Upravljanje poslovnim procesima kao menadžerska disciplina uključuje i metodologiju i procesno-orijentirano organizaciju, koja je izložena zavisnosti svih sudionika jednih o drugima u procesnom lancu, kao i čitav niz aktivnosti koje su važne na različitim fazama života poslovnog procesa. Nadalje, uključuje softverske aplikacije te ljude: vlasnike procesa, analitičare, IT dizajnere i poslovne korisnike s različitim vještinama, stoga je nužno da znanja o BPM-u imaju svi navedeni.

BPM i agilnost
Kontinuirano i sustavno upravljanje poslovnim procesima omogućava postizanje agilnosti i inovativnosti organizacija. Upravo BPM predstavlja most između poslovnog modela, Enterprise Arhitektura (EA), informacijske tehnologije (IT), sustava upravljanja znanjem (KMS) i upravljanja ljudskim resursima (HRM). U današnjim uvjetima digitalne transformacije i sve većeg korištenja IT sustava u „Cloud-u“, koji iz temelja mijenjaju postojeće poslovne modele pa tako i sve poslovne procese, bitno se povećava značaj BPM-a i EA arhitektura, kao temeljnih menadžerskih disciplina, ključnih za postizanje agilnosti i uspješnu digitalnu transformaciju.

4 razine upravljanja poslovnim procesima
Agilnost kompanije rezultira kroz četiri (4) aspekta/razine upravljanja poslovnim procesima. Prva razina upravljanja poslovnim procesima je standardizacija poslovnih procesa i digitalizacija osnovnih procesnih tokova, kojima se postiže produktivnost. Implementacijom poslovnih pravila omogućava se upravljanje svim poznatim varijantama procesnih tokova, te situacijama i događajima koji pokreću/uzrokuju izvršenje definiranih/poznatih procesnih tokova, što za rezultat ima fleksibilnost. Uključivanje Case Management metoda i pripadnih mehanizama odlučivanja te KMS sustavom, kao mehanizam i procesiranje novih, nepoznatih situacija postiže se adaptabilnost.  Ova razina uključuje i procese učenja i inovacija, a sve podržava i integrira razina organizacijske svjesnosti, na kojoj je temeljem svjesnosti o trenutnom stanju, moguća promjena modela poslovnih procesa i baze poslovnih pravila za vrijeme izvršenja procesa, čime se postiže agilnost odnosno sposobnost optimalnog reagiranja na predviđene i nepredviđene događaje i promjene u organizaciji i oko nje.

Cilj
Cilj seminara je upoznavanje polaznika s temeljnim postavkama upravljanja poslovnim procesima, polazeći od samog definiranja što je upravljanje poslovnim procesima (eng. Business Process Management – BPM) i faza životnog ciklusa BPM-a, preko metodologija i IT sustava koji podržavaju BPM, do načina identificiranja i modeliranja poslovnih procesa te identificiranje sprege EA arhitekture i BPM s ciljem osposobljavanja organizacija za upravljanje poslovnim modelima u uvjetima Cloud-a
Po završetku seminara, polaznik će biti sposoban sam uspostaviti sustav kontinuiranog upravljanja poslovnim procesima, izvršiti procjenu spremnosti organizacije, napraviti mapu ključnih poslovnih procesa, klasificirati događaje izvan i unutar organizacije i identificiranu potrebnu razinu BPM-a za uspješno odvijanje poslovanja.
Specifičnost programa je u tome što osim teoretskog elaboriranja što je BPM i koji su njegovi elementi i prednosti, omogućava uvid i u konkretizaciju odnosno primjenu BPM-a, kroz identifikaciju poslovnih procesa, njihovu analizu i unapređenje.

Kome je seminar namijenjen
Namijenjen je top i srednjem menadžmentu, BPM stručnjacima te IT menadžerima, kao i drugima koji žele postići agilnost.

Sadržaj programa
Program se temelji na jednostavnim, zaokruženim cjelinama primjerenim brzom stjecanju osnovnih znanja o upravljanju poslovnim procesima i stupnjevima upravljanja poslovnim procesima s ciljem postizanja: produktivnosti, fleksibilnosti, adaptabilnosti i organizacijske svjesnosti.
 
  1. Osnove BPM-a (za digitalnu transformaciju i agilnost poduzeća)
  2. EA arhitekture u uvjetima Clouda
  3. Poslovna agilnost i zahtjevi na BPM
  4. Business Process Governance
  5. Modeliranje poslovnih procesa
  6.  Analiza  i optimizacija poslovnih procesa
  7. Digitalizacija poslovnih procesa
  8. Upravljanje performansama procesa
  9. Kako upravljati promjenama za kontinuirano postizanje agilnostiMr. sc. Anita Lovrić
Zaposlena je u kompaniji InfoDom kao direktorica Izvršnog Centra za konzalting i agilne sustave. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje je završila i postdiplomski znanstveni studij iz Informatičkog menadžmenta iz područja upravljanja poslovnim procesima.
Dugi niz godina radi kao stručnjak za strateški konzalting, konzalting za razvoj poslovnih arhitektura, governance i upravljanje poslovnim procesima te konzalting u području javne nabave. Prateći svjetske poslovne i tehnološke trendove zadnje 2 godine intenzivno se bavi razvojem Smart X sustava (Smart City, Smart County, Smart Government, Smart Enterprise), od razvoja samih Smart strategija do implementacije i uspostavljanja agilnosti pomoću digitalnih tehnologija.
Sudjelovala je i vodila niz velikih nacionalnih i međunarodnih projekata kao što su: Implementacija sustava za upravljanje poslovnim procesima (BPM) u BH Telecomu, Elektroprivredi BiH i AKD-u, Implementacija sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj, Republici Kosovo i Elektroprivredi BiH.


Prijavite se na seminar Online prijavnicom ili na mail ilba@ilba.eu 

Cijena: 1450,00 kn + PDV  

Popust za drugog i svakog idućeg polaznika iz iste organizacije - 10%