Agilnost organizacije i rad u nepoznatim okolnostima

Datumi seminara: otvorene prijave
Mjesto održavanje: Andrije Žaje 61, 6 kat, dvorana Bundek
Vrijeme održavanja: 10:00 - 15:00 h

Predavači: prof. dr. sc. Neven Vrček i mr. sc. Anita Lovrić

O agilnosti

Postoji razlika između biti agilan i biti brz.  Prema Gartneru, agilnost zahtijeva: stabilnost, brzinu, snagu i koordinaciju. Konkretnije, agilnost uključuje i brzinu promjene i stabilnost sustava, na način da se povećanjem brzine ne smije destabilizirati sustav i suprotno, stabilizacijom sustava ne smije se izgubiti na brzini. Biti proaktivan ključni je indikator uspješnosti postizanja agilnosti. U uvjetima digitalne transformacije, biti agilan znači biti svjestan, produktivan, fleksibilan i adaptabilan, uz upotrebu digitalnih tehnologija. Upravljanje poslovnim procesima (BPM), kao operativni model poslovanja integrira aktivnosti, ljude, resurse, IT sustave, informacije i tehnologije kompanije. Stoga je za menadžere, da bi kompanija bila ili postala agilna, kritično je sustavno i kontinuirano upravljati poslovnim procesima, na svim razinama.

Što donosi ovaj seminar?
Kroz seminar će se prikazati kako u složenim tržišnim uvjetima i velikoj brzini promjene postići agilnost i digitalnu transformaciju, kroz sustavno upravljanje poslovnim procesima i primjenu digitalnih tehnologija. U Bruxelles-u 16. veljače 2016. donesena je deklaracija o digitalnoj transformaciji, sa sedam (7) EU preporuka, kojom se traži konkretna, odvažna i žurna akcija na svim razinama, sa svrhom da se ubrza prelazak svih subjekata na industrijsku revoluciju 4.0 i digitalnu ekonomiju. Ovom deklaracijom EU je poslala jasnu poruku cijeloj Europi da ubrza svoj razvoj i transformaciju, kako bi opstala i ostala konkurentna. Digitalna transformacija je strateški put, kojim se postojeći sustav transformira u višu razinu poslovanja na osnovama kao što su Open -> Digital -> Virtual -> Agile.  

Uloga inovativnosti i integracije
Inovacije bazirane na kombinaciji tehnologija, „tjeraju“ kompanije da preispitaju svoj način poslovanja i agilno se mijenjaju. Korištenje društvenih mreža, mobile i cloud computing, Big Data, IoT i ostalih novih tehnologija, omogućava mijenjanje poslovnih modela i poslovnih procesa kompanija, kao i odnosi s kupcima. Najveći efekti su u primjeni tehnologija i novog pristupa na cjelokupnog vrijednosnom lancu kompanije, kombinirajući inovativni operativni model s jeftinijim, više prilagođenim proizvodom, bržom uslugom i poboljšanim iskustvom korisnika. Drugi temeljni aspekt digitalne transformacije je intenzivna suradnja unutar vertikalnih industrija, kako bi se povećala umreženost gospodarstva te ubrzale inovacije proizvoda, procesa i poslovnih modela. Suradnja, u osnovama podrazumijeva usklađenje i integraciju poslovnih procesa s dobavljačima. Pored inovacija i integracija, nužno je digitalizirati sve poslovne procese, a posebno one u odnosima s kupcima te poboljšati korisničko iskustvo, u radu s korisnikom kao i s proizvodima i uslugama.

Cilj seminara
Tradicionalni CEO se bavio problemima produktivnosti i fleksibilnosti (donja 2 sloja agilnosti) a sada to rade middle manageri – povećavaju prodaju, EBITDA-u, smanjuju troškove. Danas, digitalni leader stimulira promjene i bavi se s gornja dva sloja Agilnosti (BPM4Agility model) – adaptabilnost i organizacijska svjesnost.
 
Cilj seminara je upoznavanje polaznika s temeljnim postavkama digitalne transformacije, polazeći od samog definiranja inovacija i načina promjene poslovnog modela, procesa i proizvoda preko komponenti agilnosti i ključnih digitalnih tehnologija do prikupljanja, evaluacije i klasifikacije inovacija i inicijativa
Po završetku seminara, polaznik će biti sposoban identificirati, u vlastitoj organizaciji, kako u digitalnoj transformaciji podržati potrebe kupaca.
 
Kome je program namijenjen
Namijenjen je top i srednjem menadžmentu. Svima koji kreću u digitalnu transformaciju i žele povećati fokusiranost na zadovoljenje potreba kupca kroz kontinuirane inovacije poslovnog modela.

Sadržaj programa
  1. Agilnost poduzeća kao ključna sposobnost za digitalnu transformaciju
  2. BPM kao ključno sredstvo provedbe strategije i inovacije (proizvoda, modela, procesa)
  3. Izabrane digitalne tehnologije i njihov utjecaj na vertikalnu industriju
  4. Područja primjene i ključni efekti Digitalnih tehnologija
  5. Referentni procesni model industrije (APQC, eTOM, ISO…)
  6. Radionica za generiranje inicijativa i ideja
  7. Izrada predloška za business case
  8. Business case BPM-a i agilnosti
  9. Izrada programa edukacije za agilnost organizacije
 

Mr. sc. Anita Lovrić
Zaposlena je u kompaniji InfoDom kao direktorica Izvršnog Centra za konzalting i agilne sustave. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje je završila i postdiplomski znanstveni studij iz Informatičkog menadžmenta iz područja upravljanja poslovnim procesima.
Dugi niz godina radi kao stručnjak za strateški konzalting, konzalting za razvoj poslovnih arhitektura, governance i upravljanje poslovnim procesima te konzalting u području javne nabave. Prateći svjetske poslovne i tehnološke trendove zadnje 2 godine intenzivno se bavi razvojem Smart X sustava (Smart City, Smart County, Smart Government, Smart Enterprise), od razvoja samih Smart strategija do implementacije i uspostavljanja agilnosti pomoću digitalnih tehnologija.
Sudjelovala je i vodila niz velikih nacionalnih i međunarodnih projekata kao što su: Implementacija sustava za upravljanje poslovnim procesima (BPM) u BH Telecomu, Elektroprivredi BiH i AKD-u, Implementacija sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj, Republici Kosovo i Elektroprivredi BiH.

Prijavite se na seminar Online prijavnicom ili na mail ilba@ilba.eu 

Cijena: 1450,00 kn + PDV  

Popust za drugog i svakog idućeg polaznika iz iste organizacije - 10%