Nova uloga direktora informatike: Digital CIO

Datum seminara: otvorene prijave
Mjesto održavanje: Hotel Panorama, Zagreb 
Vrijeme održavanja: 10:00 - 16:00 h


Predavači: prof. dr. sc. Velimir Srića i prof. dr. sc. Slavko Vidović

 • Jesu li i vaši IT budžeti svake godine sve manji, a potrebe korisnika sve veće?
 • Kako iskoristiti Enterprise Architecture i IT Governance za paralelnu transformaciju poslovnog modela tvrtke i IT-a?
 • Kako mudro iskoristiti hibridni Cloud model poslovanja, a sačuvati najvažnije - Business Continuity?
 • Gledaju li u vašoj organizaciji na IT kao trošak, investiciju ili priliku za novi prihod?
 • Jeste li uključeni u digitalnu transformaciju, Smart poduzeće i druge strateške projekte vaše organizacije?
 • Podržavate li kroz IT infrastrukturu procese upravljanja znanjem i inovacijama?
 • Ima li vaš uži menadžerski tim kompetencije i vještine potrebne za Cloud, Mobile, Social, BigData i Internet of Things?
 • Ima li uprava vaše organizacije uspostavljene mjerljive pokazatelje uspješnosti IT-a?

Prikaz kako izgleda novo poslovno okruženje, te kakvi se novi zahtjevi podstavljaju pred CIO (menadžere IT-a) u tzv. SMART okruženjima: SMART javnoj upravi, SMART gradovima i SMART tvrtkama.
Pokazat će se koje se prilike a koje opasnosti kriju razvojem tih sredina. Na primjerima će se pokazati kako se fokus pomiče s naprednih tehnologija na njihovo korištenje u svrhu postizanja izravnih koristi za zaposlenike, građane, poduzetnike i korisnike usluga (kupce).
Koje nove vještine i znanja mora imati CIO? Kako se mijenja struktura njegovih timova?
Kako se mijenja odnos CEO – CIO?
Koje nove metode rada i koje nove alate ima CIO na raspolaganju da se pravovremeno pripremi za takvu situaciju?
Može li CIO biti generator i glavni pokretač promjena u svojoj sredini da ona postane više SMART?
Na koji način se on/ona osobno pripremaju za novu ulogu?
Kako će se mjeriti doprinos CIO-a u SMART organizacijama?

Kome je namijenjen
Samim CIO osobama, onima koji to namjeravaju postati, kao i onima koji s njima izravno rade na uspostavi SMART organizacije. 

Razina prethodnog znanja i oblici nastave
Očekuje se viša razina otvorenosti, poznavanje strateške razine upravljanja, poznavanje novih naprednih tehnologija, komunikativnost i spremnost za kreativno i inovativno razmišljanje. 

Motivacija
SMART Government, a posebno SMART gradovi (SMART City) nisu više novina kod nas.
Već postoje i primjeri dobre prakse. Jedan dio gradova ima i strateške dokumente na ovu temu (najpoznatiji i najkvalitetniji je Strategija Pametnog grada Dubrovnika, DLT).
Osobe odgovorne za upravljanje informacijsko-komunikacijskim tehnologijama bit će u fokusu ovakvih trendova, pred njih će se postavljati potpuno novih izazovi.
Ujedno, to je i prilika tim osobama da postanu nositelji SMART inicijativa u svojim sredinama, što će pomoći i njihovoj osobnoj boljoj vidljivosti, ali i kvalitetnijem odnosu (pa i ulaganjima) u ICT tehnologije.
Najveći prostor postoji u tzv. SMART Enterprise („pametnim tvrtkama“), za koje postoji i najmanje standardiziranih sadržaja, objavljenih stručnih radova, alata i poznatih primjera dobre prakse. 

Cilj seminara
Uspostaviti skupinu CIO osoba koje razumiju koncept SMART (G, C, E) i vide svoju aktivnu ulogu u njihovoj realizaciji. Definirati osnovni skup znanja i vještina te osobina koje mora imati takav CIO, te odrediti kriterije po kojima će se ocjenjivati njihov uspjeh. Uspostaviti i kontinuiranu komunikaciju s tom skupinom, te im kontinuirano dostavljati nove sadržaje, uz interaktivno sudjelovanje (Community Management).
Organizirati i druge edukacijske sadržaje (White Papers, napredne seminare, radionice, okrugle stolove, konferencije, e-Learning sadržaje) na temu SMART organizacija i uloge CIO u njima.
Napredni sadržaji će se specijalizirati za SMART Government, SMART City i SMART Enterprise. 

Sadržaj seminara
 • Što je SMART organizacija (SMART Government, SMART City, SMART Enterprise)
 • Kako se uspostavlja?
 • Koje su ključne tehnologije u SMART organizaciji?
 • Koja su ključna područja uspostave SMART organizacije?
 • Tko su sudionici (ključni stakeholderi)?
 • Koje su osobine uspješnog CIO u SMART organizaciji?
 • Alati i metodologije koje ima na raspolaganju?
Oblik edukacije
Prezentacije, primjeri dobre prakse, timski rad, radionice.

Nastavni materijal
 • Prezentacija
 • White Paper
 • Primjeri dobre prakse

Prijavite se na seminar Online prijavnicom ili na mail ilba@ilba.eu 

Cijena: 1450,00 kn + PDV 

Popust za drugog i svakog idućeg polaznika iz iste organizacije - 10%

prof. dr. sc. Velimir Srića
Završio Ekonomski fakultet i magisterij na FER-u. Kao Fulbrightov stipendist stekao je MBA jedne od najboljih svjetskih menadžerskih škola - Columbia University, New York i doktorirao iz menadžerske informatike. Dobitnik je Gerald Ford stipendije i Eisenhower Fellowship i nagrade Josip Juraj Strossmayer za znanost. Konzultant je iz menedžmenta i informatike u niz hrvatskih i međunarodnih tvrtki i programski direktor DELFIN-a, konzultantske tvrtke za razvoj menedžmenta. Bio je direktor Zavoda za informatičku djelatnost, Predsjednik Komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku i član Hrvatske vlade. Vodio je Radnu grupu za strategiju informatizacije Hrvatske, bio je predsjednik Skupštine grada Zagreba i zastupnik u Skupštini grada Zagreba. Objavio je sedamdeset znanstvenih i stručnih knjiga i preko četiristo članaka kao kolumnist Bytea, Buga, Poslovnog savjetnika, Poslovnog dnevnika, Obzora (Večernji list) i Lidera. Redoviti je profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i gostujući profesor na UCLA (University of California at Los Angeles). Bio je gostujući profesor na Renmin sveučilištu u NR Kini, a predaje na sveučilištima u Budimpešti, Dubaiju, Grazu, Mariboru, Rijeci, Sarajevu, Splitu i Osijeku. Ekspert je Svjetske banke za Change Management i član Europske akademije znanosti i umjetnosti. Prof. dr. sc. Slavko Vidović
Direktor je i osnivač InfoDom Grupe sa tvrtkama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Ujedinjenom Kraljevstvu. Profesionalna područja bavljenja konzultantskim radom su upravljanje poslovnim procesima, razvoj informacijskih sustava, razvoj i implementacija ERP i Billing sustava te dizajn ekspertnih sustava. Područja primjene u poslovanju su telekomunikacije, elektroenergetika, javna uprava i javne financije.
Član je Nacionalnog vijeća za elektroničko poslovanje Vlade RH te Nacionalnog vijeća za konkurentnost. Svoju posvećenost znanju i inovacijama realizira kao programski direktor poslovne ILBA Akademije.
U međunarodnim institucijama član je: TeleManagement Foruma, BPM Instituta i PMI-a.