Digitalna Transformacija
IN-HOUSE SEMINARI

Ustanova za obrazovanje odraslih - ILBA uspješno organizira In-house seminare

KATALOG IN-HOUSE SEMINARA

Sve edukacijske sadržaje iz aktualnog kataloga ILBA organizira i kao ciljane, interne seminare za tvrtke i institucije. Prednost je takvog pristupa što se konkretni sadržaji u potpunosti prilagođavaju specifičnostima industrije i samog korisnika. U suradnji s naručiteljem, pripremaju se i posebni materijali koje dobivaju polaznici te se biraju primjeri i vježbe. Bira se predavač koji najbolje poznaje samog korisnika ili njegovu djelatnost. Polaznici su slobodniji u postavljanju pitanja i diskusijama, a rezultat je bolja fokusiranost na stvarne poslovne potrebe naručitelja. Naravno, potpisivanje tzv. NDA izjave (zaštita povjerljivih informacija) se podrazumijeva.

Ujedno, prilagođava se i mjesto te vrijeme održavanja edukacije. Ukoliko su grupe tako formirane, sadržaj se prilagođava i njihovoj strukturi. Dobar je primjer seminar o upravljanju projektima. Za buduće voditelje projekata ulazi se u detalje operativnog rada, upravljanje resursima, troškovima i izvještavanjem. Za grupu u kojoj se nalaze menadžeri i budući sponzori projekata, veće se pažnja posvećuje nadzoru nad tijekom i rezultatima projekta, upravljanju rizicima, rješavanju konflikata i upravljanju promjenama.

Iskustvo pripreme In-house seminara ILBA je stekla u dugogodišnjoj suradnji s nekima od najvećih hrvatskih kompanija i javnim sektorom.

Slobodno nam se obratite i zatražite ponudu na ilba@ilba.eu