PMP – prep – Pripremni seminar za stjecanje certifikata po PMI

Predavač: Nenad Trajkovski, PMI-RMP, PMP, MCP, MCT, MCTS, MVP

Otvorene prijave na seminar

Cilj seminara:
Upoznavanje polaznika s metodologijom najbolje prakse upravljanja projektima po preporukama međunarodne organizacije voditelja projekata PMI (Project Management Institute) te ANSI standardu PMBOK IV edition, 2008. Edukacija obuhvaća procesne grupe, područja znanja kao i njihove potprocese.
Sadržaj seminara obuhvaća znanja i primjere kako efikasnije i efektivnije upravljati projektima, utjecati na životni ciklus projekta, utjecati na smanjenje projektnih troškova, te fokusirati se na projektne rezultate i zadovoljnije kupce.

Kome je seminar namijenjen:
Voditeljima projekata i članovima projektnih timova, njihovim nadređenima i rukovodećim strukturama koji upravljaju projektima na operativnoj razini. Program je namijenjen i PMO kadrovima koji su angažirani u procesu implementacije i rada Program Management Office-a.


Sadržaj seminara:
 • Uvod u upravljanje projektima
 • Uloga voditelja projekta
 • Pauza za kavu
 • Inicijacija i planiranje projekta
 • Pauza za ručak
 • Trostruko ograničenje: alati i tehnike za proaktivno upravljanje opsegom, rokovima i troškovima
 • Pauza za kavu
 • Menadžerske i komunikacijske vještine u upravljanju projektima
 • Standardizacija procesa upravljanja projektima

U vrijednost investicije uključeno je:
 • Kotizacija za seminar
 • Uvjerenje o sudjelovanju
 • Materijali korišteni na seminaru
 • Pauza za kavu
 • Ručak
Svi polaznici dobivaju potvrdu o sudjelovanju na seminaru.


Nenad TrajkovskiNenad Trajkovski je predavač na nekoliko visokih škola i brojnim konferencijama. Više od teoretskog znanja koje potvrđuju njegovi brojni certifikati polaznicima znači njegovo dugogodišnje iskustvo  (25+ godina) u upravljanju različitim vrstama programa i projekata te uspostava i rad ureda za upravljanje projektima - PMO. Voditelj je projekata na složenim softverskim projektima u PERPETUUM MOBILE d.o.o., ta kao trener za vođenje projekata i MS PROJECT. MVP za Project. Redoviti predavača na Microsoft WINDAYS, MS VIZIJA i MS SINERGIJA konferencijama. U proteklih 5 godina nalazi se među prvih 5 predavača po ocjenama publike. Posjeduje PMP (Project Management Professional) i RMP (Risk Management Professional) certifikate. MCP – Microsoft Certified Professional, MCT – Microsoft Certified Trainer, MCTS – Microsofr Certified Technical Sepcalist i MVP _ Microsoft Most Valuable Professional for MS PROJECT.
Na WINDAYS-ima 2008 proglašen najboljim predavačem, a njegovo predavanje najboljim predavanjem. na WINDAYS-ima 2011 proglašen drugim najboljim predavačem i drugo najbolje predavanje.
Među TOP 10 predavača na MS SINERGIJI 2009 i na MS VIZIJI 2009. Najbolje predavanje i predavač na MS VIZIJA 2010 Dijeli prvo mjesto kao najbolji predavač na Kulendayzima 2009 i 2010, na PMI konferneciji u Zagrebu 2009. Redoviti predavač na MS community.
Ovlašteni je računovođa, PMP (Project Manager PRofessional) i RMP (Risk Manager Professional), MCP, MCTS-Microsoft Project 2010.


* Zadržavamo pravo izmjene predviđenih termina seminara. Svi prijavljeni polaznici biti će obaviješteni o eventualnim nastalim izmjenama.
Cijena: 6000,00
Cijena s popustom: 5400,00 kn  (do )