Uvod u informacijsku sigurnost

Predavač: Dr.sc. Silvana Tomić Rotim

Otvorene prijave na seminar


SAŽETAK

Informacije su postale najvredniji resurs poslovnih sustava. No, one se nalaze u mnogim oblicima i na mnogim medijima. I ugled poslovnog sustava je oblik informacijske imovine. S druge strane postoje mnoge opasnosti (prijetnje) koje mogu ugroziti ovu imovinu i njihov broj i pojavni oblici se svakim danom povećavaju. Mogućim prijetnjama treba suprodstaviti sigurnosne kontrole. Dakle, koliko uložiti u sustav informacijske sigurnosti, krupna je poslovna odluka koja se temelji na upravljanju informacijskim rizicima. Zbog toga je danas nužno razumjeti ovaj skup problema.
 
 
NAMJENA
 • IT stručnjacima koji žele steći opsežno znanje o glavnim procesima sustava rukovođenja informacijskom sigurnošću (ISMS)
 • Zaposlenicima koji su uključeni u primjenu ISO 27001 norme
 • IT stručnjacima koji rade kao savjetnici
 • Informacijskom direktoru i višim rukovoditeljima koji su odgovorni za upravljanjem IT-a tvrtke i rukovođenjem njegovih rizika
 • Auditor
 
CILJEVI SEMINARA
 • Razumijevanje osnova informacijske sigurnosti
 • Upoznati veze između ISO 27001 i drugih normi informacijske sigurnosti (ISO 27002, ISO 27003, ISO 27004, ISO 27005...)
 • Znati ključne komponente sustava rukovođenja informacijskom sigurnošću (ISMS) u skladu s ISO 27001 normom
 • Predstavljanje koncepata, pristupa, normi, metoda i tehnika kako bi se efektivno rukovodilo ISMS-om
 • Razumijevanje veze među ISMS sustavom, uključujući rukovođenje rizikom, kontrole i suglasnost sa zahtjevima različitih dionika organizacije
 • Razumijevanje faza ISO 27001 certifikacijskog procesa
 
SADRŽAJ
 
 • Uvod u ISO 27000 norme
 • Uvod u sustave rukovođenja i procesni pristup
 • Osnovni zahtjevi: predstavljanje točaka 4 do 10 norme ISO 27001
 • Faze primjene ISO 27001 okvira
 • Uvod u rukovođenje rizikom prema ISO 27005 normi
 • Kontinuirano poboljšanje informacijske sigurnosti
 • Izvršenje ISO 27001 certifikacijskog audita
 
NAČIN RADA

Teorijski i praktični rad s vježbama.

Svi polaznici dobivaju potvrdu o sudjelovanju na seminaru.


Dr.sc. Silvana Tomić RotimDirektorica i glavni konzultant ZIH d.o.o., Zagreb.
Autor je više od 50 stručnih i znanstvenih radova te više internih skripti iz područja unapređenja poslovanja, upravljanja kvalitetom, informacijske sigurnosti, poslovnog kontinuiteta, strateškog i radnog upravljanja. 
Vodila je više od 50 treninga na temu projektiranja ISO 9001, ISO 27001 i ISO 22301 sustava upravljanja. 
Vodila je više od 20 treninga u području upravljanja radnom učinkovitošću.
Održava treninge na temu strateškog planiranja i Balanced Scorecard-a.
Provela je više od 30 audita usklađenosti sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću, te vrši procjenu razine zrelosti poslovnih i IT sustava po metodama Bootstrap, Spice i CobIT.
Cijena:
Cijena s popustom: 1450,00 + PDV kn  (do )