Modeliranje poslovnih procesa (seminar i radionica)

Predavač: Dr. sc. Slaven Brumec, dipl. ing. računarstva

Otvorene prijave na seminar

Cilj seminara:
Na seminaru koji će sadržavati praktične radionice i primjere, naučite osnove modeliranja poslovnih procesa prema normi BPMN 2.0, kako koristiti model za procjenu učinaka preustroja i unapređenja te stvoriti polazište za upravljanje poslovnim procesima. Ovladajte metodološkim postupcima koristeći alat WebSphere Business Modeler v.7. te upoznajte koncept generiranja aplikacija na temelju modela procesa.

Kome je seminar namijenjen:
Članovima uprave, rukovoditeljima organizacijskih jedinica i razvojnim poslovnim stručnjacima u gospodarstvu, državnoj upravi i javnim službama.

Sadržaj seminara:
 • Definicija poslovnog procesa
 • Pregled norme BPMN, područje i svrha njezine primjene
 • BPMN elementi (vrste i tipovi aktivnosti, objekti toka, vezni objekti, polja i staze, radni koraci, događaji i njihove vrste, skretnice, potprocesi, transakcije)
 • BPD i kolaboracijski dijagram
 • Upotreba alata WebSphere Business Modeler
 • Vrijeme trajanja, resursi i drugi atributi procesa
 • Simulacija na modelu procesa, interpretacija rezultata simulacije
 • As Is i To Be model procesa, preustroj i unapređenje procesa
 • Izračun očekivanih učinaka preustroja i unapređenja poslovnih procesa
 • Generiranje aplikacije za izvršavanje poslovnog procesa na temelju BPMN modela
 • Zaključak i preporuke za daljnji rad

Oblik edukacije:
 • Predavanje
 • Modeliranje na računalu
 • Praktični rad uz korištenje alata WebSphere Business Modeler v.7
 • Analiza rezultata modeliranja i simulacije
 • Analiza aplikacijske strukture za izvršavanje procesa
Svi polaznici dobivaju potvrdu o sudjelovanju na seminaru.


Dr.sc. Slaven Brumec, dipl.ing.račZavršio je računarstvo na zagrebačkom FER-u, a doktorirao na FOI-ju u Varaždinu. Devet godina radio je u IN2 pa APIS IT-u na razvoju složenih informacijskih sustava. Od 2010. zaposlen je u tvrtki Koris na poslovima projektiranja informacijskih sustava, modeliranja poslovnih procesa i razvoja softvera. Nositelj je nekoliko certifikata među kojima je i OMG Certified Expert in BPM (prvi u Hrvatskoj). Glavna područja stručnog interesa su mu mobilni informacijski sustavi te stvaranje izvršnih aplikacija iz BPMN modela procesa.


* Zadržavamo pravo izmjene predviđenih termina seminara. Svi prijavljeni polaznici biti će obaviješteni o eventualnim nastalim izmjenama.
Cijena:
Cijena s popustom: kn  (do )