Upravljanje inovacijama u organizaciji

Predavač: Ratko Mutavdžić 

Datum i vrijeme: otvorene prijave
 
Adresa: ILBA Akademija, Andrije Žaje 61/6, 10 000 Zagreb

Svrha seminara:
 
Seminar će prikazati mogućnosti koje organizacija može koristiti kako bi uvela inovativne prakse i potakla kreativnost pojedinaca i timova u izgradnji poslovnih rješenja i traženju novih poslovnih modela.
 
Sudionik seminara će:
 • razumjeti što je lean startup pristup te osnovne termine i principe,
 • primijeniti model Value Driven dizajna u odlučivanju kako pristupiti problemu, mogućnosti ili radnom procesu,
 • iskoristiti Lean Business Model Canvas kao novu metodu razmišljanja o poslovnom konceptu,
 • značajno poboljšati vrijeme razvoja - od ideje do implementacije - i usmjeriti se na segmente koji imaju smisla,
 • izgraditi metriku uspjeha koja ima smisla za organizaciju,
 • saznati tko je vaš korisnik i koji tržišni segment je idealan za vaš proizvod,
 • saznati što je potrebno ugraditi u proizvod ili uslugu prije no što ste krenuli s razvojem,
 • uspostaviti kontinuirani razvoj uz povećanje kvalitete i smanjenje troška.
Kome je seminar namijenjen:
 
Za vodeće djelatnike organizacije koji razmišljaju o uporabi inovativnih pristupa i drugačijih metodologija istraživanja i razvoja,  uključujući članove uprava, direktore sektora, voditelje programa i projekata, one koji razmišljaju o inovacijama i strategijama organizacije… te traže najbolji i najučinkovitiji način da se u organizaciji kreira nova disruptivna inovacija koja će osigurati novu konkurentnost organizacije.
 
Ratko Mutavdžić
 
Osnivač i direktor tvrtke PROJEKTURA, savjetodavne kompanije koja radi s novim i tehnologijama u nastajanju kako bi ih uvela u organizacije i korporacije. Prije toga, proveo je 15 godina u tvrtki Microsoft, gdje je vodio savjetodavnu grupu, grupu za podršku razvoja novih proizvoda te grupu za prodaju javnoj upravi. Autor je više objavljenih stručnih radova na različite teme tehnologija, vlasnik je poznatih blogova na temu novih tehnologija i upravljanja projektima te aktivni sudionik različitih društvenih mreža na kojima se pronalaze novi načini primjene inovacija i invencija. Često je govornik na različitim konferencijama, radionicama, sastancima, generalno na bilo kojem mjestu gdje ljudi istražuju, propituju, misle i bave se inovacijama.
 
U vrijednost investicije uključeno je:
 
 • Kotizacija za seminar
 • Uvjerenje o sudjelovanju
 • Materijali korišteni na seminaru
 • Pauza za kavu
 • Ručak

* Zadržavamo pravo izmjene predviđenih termina seminara. Svi prijavljeni polaznici biti će obaviješteni o eventualnim nastalim izmjenama.
Cijena: 1450,00 kn
Cijena s popustom: kn  (do )