Upravljanje kontinuitetom poslovanja

Predavač: Prof. dr. sc. Mario Spremić

Otvorene prijave na seminar

Svrha seminara:
Polaznicima prikazati i objasniti koncept održavanja i upravljanja kontinuitetom poslovanja i nizom primjera ukazati na njihovu važnost u poslovanju.

Cilj seminara:
Objasniti koncept održavanja i upravljanja kontinuitetom poslovanja, njegove korake i faze kao i strateške aktivnosti koje se pri tome ne mogu zaobići (analiza utjecaja na poslovanje, procjena prihvatljive razine rizika).
Nizom radionica i ilustrativnih primjera iz prakse polaznici će biti upoznati na koji se način upravlja i održava kontinuitetom poslovanja i kako izraditi važne interne akte (analiza utjecaja na poslovanje, metodologija procjene rizika, procjena financijskih šteta, procjena operativnih utjecaja, plan kontinuiteta poslovanja, plan oporavka od neželjenog događaja).

Kome je seminar namijenjen:
Menadžerima, konzultantima, specijalistima, analitičarima i stručnjacima u privatnim i javnim institucijama koji rade na poslovima:
 • izvršnim direktorima (CEO – Chief Executive Officers)
 • izvršnim direktorima za rizike (CRO – Chief Risk Officers)
 • izvršnim direktorima financija (CFO – Chief Financial Officers)
 • direktorima informatike (CIO – Chief Information Officers)
 • voditeljima sigurnosti informacijskih sustava (CISO)
 • vlasnicima poslovnih procesa
 • članovima uprave zaduženim za rizike
 • upravljanja rizicima
 • kontrole, analize i revizije poslovanja
 • informacijske sigurnosti i revizije informacijskih sustava
 • kontrolinga i poslovne analize.

Sadržaj seminara:
Upravljanje kontinuitetom poslovanja predstavlja skup organizacijskih i poslovnih kontrolnih metoda i mjera kojima se procjenjuje financijski utjecaj neželjenih događaja na poslovanju i prema utvrđenim prioritetima određuju metode i načini oporavka poslovanja i podataka. Važan preduvjet kvalitetnog upravljanja kontinuitetom poslovanja je analiza utjecaja na poslovanje, koja predstavlja stratešku aktivnost kojom se, između ostalog, procjenjuju financijske i operativne štete kojima poslovanje može biti izloženo temeljem neželjenog događaja.
Sadržaj:
 • Strategija upravljanja kontinuitetom poslovanja
 • Kako procijeniti rizike koji proizlaze iz prekida poslovanja?
 • Koraci i faze izrade analize utjecaja na poslovanje
 • Kako procijeniti financijski i operativni učinak (štetu) poslovnih procesa povezanih s prekidom poslovanja?
 • Koraci i faze izrade plana kontinuiteta poslovanja
 • Strateška analiza prioriteta i opcija oporavka poslovanja
 • Testiranje plana kontinuiteta i plana oporavkaProf. dr. sc. Mario Spremić
Voditelj je preddiplomskog studija iz poslovne ekonomije na engleskom jeziku - Bachelor Degree in Business i voditelj FBA - CIO Akademije, cjeloživotnog programa obrazovanja iz poslovnog upravljanja. Njegovo područje interesa su: strateško planiranje informacijskih sustava, upravljanje informatičkim rizicima i projektima, kontrola i revizija informacijskih sustava (IS Control, IS Audit, 
IS Assurance), korporativno upravljanje informatikom (IT Governance), poslovna vrijednost informatike (IT Value) i upravljanje ulaganjima u informatiku, inovativni poslovni modeli elektroničkog poslovanja, elektroničko poslovanje i promjene poslovnih procesa, poslovne
primjene računalne forenzike,analitika web mjesta, provjera uspješnosti web mjesta, korištene metodologije: CobiT, ITIL, ISO 27000, SoX, Val IT, Risk IT, Basel II te upravljanje kvalitetom informacijskih sustava i certifikacija IS-a (CobiT, ISO 27000, PCI DSS, ITIL, ...)
Prof. dr. sc. Mario Spremić certificirani je stručnjak po međunarodnom ISACA certifikatu
CGEIT (Certificate in Governance of Enterprise IT).


* Zadržavamo pravo izmjene predviđenih termina seminara. Svi prijavljeni polaznici biti će obaviješteni o eventualnim nastalim izmjenama.
Cijena: 1450,00 + pdv
Cijena s popustom: kn  (do )