Uvod u upravljanje poslovnim procesima (seminar i radionica)

Predavač: Boris Blumenschein 
 
Svrha i cilj seminara:
Svrha edukacijske cjeline je upoznavanje polaznika s praktičnim i teorijskim osnovama upravljanja poslovnim procesima, od faza životnog ciklusa upravljanja poslovnim procesa, načina i vrsta modeliranja, mjerenja i analize, do upravljanja performansama procesa i uspostave procesne organizacije.

Edukacijska cjelina „Osnove upravljanja poslovnim procesima“ obuhvaćala bi sljedeće teme:
 • Upravljanje poslovnim procesima
 • Arhitektura poslovnih procesa
 • Modeliranje poslovnih procesa
 • Mjerenje i analiza poslovnih procesa
 • Inovacije procesa
 • Upravljanje performansama procesa (PPM)
 • Business Activity Monitoring (BAM)
 • Uspostava procesne organizacije
 • Poslovna pravila
 • BPM za izvršenje strategije
 • BPM okviri i metodologije
 • BPM standardi

Sadržaj seminara:
 • Uvod
 • Definicija, što je BPM, a što nije BPM
 • Procesna vs. Funkcionalna organizacija
 • Čemu služi BPM?
 • Osnovni pojmovi BPM-a
 • Najvažnije organizacije, alati, standardi, metodologije, izvori, stručni autoriteti, literatura
 • Procesi i strategija
 • Mjerenja poslovnih procesa (PPM, BAM, KPI)
 • Radionica I - Projekt modeliranja poslovnih procesa – praktični primjer
 • Radionica II - Najčešći poslovni procesi – (javna) nabava, uredsko poslovanje, inspekcije, prodaja, odnosi s klijentima (CRM), podrška korisnicima (HelpDesk/ServiceDesk), poslovni procesi elektroničkog poslovanja, procesi upravljanja znanjem
 • Standardizacija poslovnih procesa – primjer e-TOM
 • Radionica III - Alati za modeliranje poslovnih procesa

U vrijednost investicije uključeno je:
 • Kotizacija za seminar
 • Uvjerenje o sudjelovanju
 • Materijali korišteni na seminaru
 • Pauza za kavu
 • Ručak


Kome je seminar namijenjen:
Managementu, BPM stručnjacima, budućim menadžerima, rukovoditeljima informatike u gospodarstvu i javnoj upravi, voditeljima informatičkih projekata. Svima koji žele smanjiti „GAP“ između poslovnih zahtjeva i IT, povećati fokusiranost na zadovoljenje potreba kupca kroz efikasnije odvijanje poslovanja organizacije.


O predavaču:
Boris Blumenschein - diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Ima bogato i raznovrsno iskustvo u velikim, malim, stranim, domaćim, državnim i privatnim tvrtkama na pozicijama koje povezuju menadžement i IT; od programera, projektanta, konzultanta do direktora tvrtke. Specijalnost su mu metode i alati za povećanje osobne i timske efikasnosti, suradnju (collaboration), BPM, intranet portali, Document Managament i upravljanje projektima.

Cijena:
Cijena s popustom: kn  (do )