Katalog seminara

„Kod poslovnih akademija presudna je kvaliteta kadrova koji izlaze iz nje, koliko su njeni polaznici vrijedni za poslodavca, koliko su upotrebljivi na radnom mjestu te na kraju na koji način pridonose ukupnom gospodarstvu. Poslovne akademije vrlo su važne jer poslodavcima dvosmjernom komunikacijom pružaju informacije kakvi će im zaposlenici i s kakvim kompetencijama trebati u budućnosti.“
Hrvoje Balen, član uprave Algebra učilišta

U procesu cjeloživotnog obrazovanja temeljna znanja stječu se na fakultetima i traju pedesetak godina; slijedeći su stupanj dvogodišnje MBA poslovne škole koje nadograđuju postojeća znanja na horizontu od dvadeset godina, a za praktična umijeća razvijaju se akademije poput ILBA-e gdje se u tri do pet mjeseci stječu znanja relevantna za idućih tri do pet godina. Pojedinac koji je uspješno savladao takav program, postaje još vredniji svojoj tvrtki, ali i na tržištu rada.