ILBA ZAPOČELA S PROVEDBOM EU PROJEKTAILBA – Ustanova za obrazovanje odraslih u području inovacija, liderstva, poslovanja i agilnosti, ugovorila je dodjelu bespovratnih sredstava za projekt Razvoj i uspostava softverske platforme za upravljanje učenjem, certifikacijama i promjenama u organizaciji, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 754.375,00 kuna, od čega su bespovratna sredstva 392.275,00  kune. Projekt je započeo s provedbom 15. siječnja 2020., a završava 15. travnja 2021. godine.
 

Primjena predstavljene informacijske i komunikacijske tehnologije doprinijet će optimizaciji poslovnih procesa na način da će svi navedeni procesi u sklopu naših usluga biti povezani unutar novog sustava, što će također pozitivno utjecati i na sve druge bitne poslovne procese poduzeća (logistika, marketing, prodaja, upravljanje imovinom, financije i knjigovodstvo, upravljanje ljudskim potencijalima, strateško planiranje). Upravi Ustanove i svim onim zaposlenicima koji imaju poslovnu potrebu za tim, softverom će se omogućiti jednostavniji pristup potrebnim podacima. Poslovne će funkcije biti integrirane posredstvom novog softverskog rješenja čime će se ubrzati cjelokupno poslovanje i time povećati njegova učinkovitost. 


Organizacija tijeka rada poboljšat će se na način da će se zaposlenici ali i vanjski suradnici (u skladu sa svojim ulogama u poslovnim procesima i ovlastima) administrativno rasteretiti jer će se integracijom svih podataka jednome mjestu, administrativni zadaci vršiti praktički automatski, pa će tako zaposlenici svoje vrijeme moći usmjeriti na osvajanje novih tržišta i ugovaranje novih poslova, a time i povećanje baze zaposlenika odnosno nova zapošljavanja.    
Primjena informacijsko komunikacijske tehnologije doprinijet će poboljšanju interakcije s klijentima jer će oni dobiti brže i kvalitetnije odgovore.    

Tržišni položaj Ustanove će se znatno poboljšati iz razloga što ćemo našu uslugu moći ponuditi na svim tržištima EU-a, ali i u regiji praktički bez značajnih dodatnih troškova ulaganja (usluga će biti dostupna online, ali se planira suradnja sa svjetskim ispitnim centrima).
U sklopu provedbe projekta, izradit će se softverska platforma koja se može instalirati u oblaku (Cloud) i može poslužiti veći broj korisnika (multi-tenant). Platforma će biti integrirana sa standardnim alatima za uredsko poslovanje i imat će mogućnost povezivanja s drugim aplikacijskim sustavima. Platforma će imati vlastiti sustav prijava korisnika i dodjela prava. Platformi će se moći pristupiti s različitih tipova uređaja (računala, tablet, pametni telefon).        
 
Vrijednosti za sve dionike su višestruke. Upravi Ustanove pojednostavljeno je upravljanje Ustanovom i praćenje poslovnih rezultata, komunikacija sa zaposlenicima prilikom rada od kuće, vanjskim suradnicima i polaznicima putem jedinstvene platforme, razvijaju se novi tipovi usluga i snižavaju operativni troškovi poslovanja.
Zaposlenicima će biti olakšano vođenje operativnih evidencija, upravljanje promjenama na jednom mjestu, pohrana edukacijskih sadržaja, materijala i dokumentacije, distribucija materijala polaznicima prije, za vrijeme i nakon edukacije, izdavanje certifikata (papirnih ili digitalnih) te zaštita podataka, dokumenata i informacija.       
Predavačima je olakšana komunikacija s polaznicima putem jedinstvene platforme, priprema materijala, edukacija i ispita te mogućnost primjene suvremenih metoda poučavanja, posebno u uvjetima rada na daljinu.
Polaznici dobivaju uvid u katalog edukacija i kalendar aktivnih sadržaja, prijavu elektroničkim putem i praćenje statusa prijave s bilo kojeg mjesta i uređaja, praćenje i dojava svih promjena prije, za vrijeme i nakon edukacije, dostup suvremenim oblicima učenja i polaganja ispita te certifikacije. 
 

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Ustanove za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti - ILBA


10.03.2020.