Razvoj i uspostava softverske platforme za upravljanje učenjem, certifikacijama i promjenama u organizacijiProjekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta:
 
Razvoj i uspostava softverske platforme za upravljanje učenjem, certifikacijama i promjenama u organizaciji
 
Kod projekta: KK.03.2.1.19.0699

Korisnik projekta:
Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA

Trajanje projekta:15.01.2020. – 15.4.2021.
 
Ukupna vrijednost projekta:             754.375,00 Kn
Ukupni prihvatljivi troškovi:             603.500,00 Kn
Iznos bespovratnih sredstava:          392.275,00 Kn

Dodatne informacije o EU fondovima možete pronaći na: www.strukturnifondovi.hr.
 
Cilj projekta:
Projektom će se razviti i implementirati specijalizirano softversko rješenje (platforma) za upravljanje učenjem, provedbom ispita i promjenama u organizaciji (Change Management).
Provedba projekta omogućit će nam unapređenje niza poslovnih procesa, kao i povećanje naše konkurentnosti na hrvatskom ali i na tržištu Europske Unije te u široj regiji.
 
Opis projekta:
Provedbom ovog projekta, nabavit će se prilagođeno softversko rješenje kojim će se objediniti svi prethodno navedeni procesi.
Konkretno, softversko rješenje (platforma) će omogućiti:
• Upravljanje edukacijskim sadržajima, terminima, predavačima i polaznicima
• Upravljanje elektroničkim ispitima, uključujući konfiguriranje grupa pitanja, konfiguriranje težina pitanja i mogućnost različitih konfiguracija izlaznih ispita za kandidate ovisno o postavkama ispita
• Upravljanje prijavama na ispite, uključujući kontrolu broja istovremenih prijava
• Automatiziranu izradu pitanja uzevši u obzir kandidate koji istovremeno polažu ispit i osiguranje različitosti pitanja takvih kandidata
• Automatizirano ocjenjivanje ispita
• Automatizirano izdavanje digitalno potpisanih certifikata i dostavu takvih certifikata kandidatima digitalnim kanalima
• Automatsku detekciju preteških i prelaganih pitanja od strane sustava te upozorenje administratorima (pitanja koja su statistički previše puta točno ili krivo odgovorena)
• Regionalne i druge analize prijavitelja radi omogućavanja ciljnih marketinških akcija
• Podatkovne podloge za automatizaciju računovodstvenih procesa (npr. izdavanje računa)
 
Implementacija predmetnog softverskog rješenja, osim ubrzanja procesa, omogućit će i niz dodatnih prednosti za Ustanovu:
• Doseg do većeg broja potencijalnih klijenata
• Kontinuirana komunikacija s polaznicima koji su bili na nekim edukacijama, radi:
o Mjerenje njihovog zadovoljstva kvalitetom naših usluga
o Nuđenja sličnih i povezanih edukacijskih sadržaja
o Testiranja i anketiranja njihovih poslovnih potreba
o Stvaranja ekosustava i virtualnih zajednica za pojedina stručna područja (naši edukacijski programi).
• Smanjenje troškova same edukacije, posebno za snimljene i e-Learning sadržaje, koje će više korisnika moći ponovljeno koristiti, čime očekujemo i snižavanje cijene naših edukacija a što će
rezultirati dostupnošću za veći broj polaznika uz manje troškove
• Razvoj usluga više dodane vrijednosti, uključenje AI (umjetne inteligencije) i ML (strojnog učenja) a radi kvalitetnije prognoze i analize kao i personalizacije – prilagodbe svakom pojedinom polazniku.
 
VRIJEDNOSTI ZA SVE DIONIKE :
 
Uprava Ustanove:
 •  Pojednostavljeno upravljanje Ustanovom i praćenje poslovnih rezultata
 •  Komunikacija sa zaposlenicima prilikom rada od kuće, vanjskim suradnicima i polaznicima putem jedinstvene platforme
 •  Razvoj novih tipova usluga
 •  Snižavanje operativnih troškova poslovanja
 •  Olakšano udovoljavanje svim zakonskim i regulatornim obvezama

Zaposlenici:
 •  Olakšano vođenje operativnih evidencija
 •  Upravljanje promjenama na jednom mjestu
 •  Pohrana edukacijskih sadržaja, materijala i dokumentacije
 •  Distribucija materijala polaznicima prije, za vrijeme i nakon edukacije
 •  Izdavanje certifikata (papirnatih ili digitalnih)
 •  Zaštita podataka, dokumenata i informacija
   
Predavači:
 •  Komunikacija s Upravom i zaposlenicima putem jedinstvene platforme
 •  Komunikacija s polaznicima
 •  Priprema materijala, edukacija i ispita
 •  Praćenje povratnih informacija od strane polaznika
 •  Mogućnost primjene suvremenih metoda poučavanja, posebno u uvjetima rada na daljinu
   
Polaznici:
 •  Uvid u katalog edukacija i kalendar aktivnih sadržaja
 •  Prijava elektroničkim putem i praćenje statusa prijave s bilo kojeg mjesta i uređaja
 •  Praćenje i dojava svih promjena prije, za vrijeme i nakon edukacije
 •  Primjena suvremenih oblika učenja i polaganja ispita te certifikacije
 •  Mogućnost komuniciranja sa zaposlenicima i predavačima digitalnim kanalima
 •  Mogućnost davanja povratnih informacija radi unaprjeđenja kvalitete edukacija 


Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Ustanove za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti - ILBA


Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva,
biznisa i agilnosti – ILBA
Andrije Žaje 61/6
10000 Zagreb
 
www.ilba.eu
ilba@ilba.eu