Razvoj i uspostava softverske platforme za upravljanje učenjem, certifikacijama i promjenama u organizacijiProjekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta:
 
Razvoj i uspostava softverske platforme za upravljanje učenjem, certifikacijama i promjenama u organizaciji
 
Kod projekta: KK.03.2.1.19.0699

Korisnik projekta:
Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA

Trajanje projekta:15.01.2020. – 15.4.2021.
 
Ukupna vrijednost projekta:             754.375,00 Kn
Ukupni prihvatljivi troškovi:             603.500,00 Kn
Iznos bespovratnih sredstava:          392.275,00 Kn

Dodatne informacije o EU fondovima možete pronaći na: www.strukturnifondovi.hr.
 
Cilj projekta:
Projektom će se razviti i implementirati specijalizirano softversko rješenje (platforma) za upravljanje učenjem, provedbom ispita i promjenama u organizaciji (Change Management).
Provedba projekta omogućit će nam unapređenje niza poslovnih procesa, kao i povećanje naše konkurentnosti na hrvatskom ali i na tržištu Europske Unije te u široj regiji.
 
Opis projekta:
Provedbom ovog projekta, nabavit će se prilagođeno softversko rješenje kojim će se objediniti svi prethodno navedeni procesi.
Konkretno, softversko rješenje (platforma) će omogućiti:
• Upravljanje edukacijskim sadržajima, terminima, predavačima i polaznicima
• Upravljanje elektroničkim ispitima, uključujući konfiguriranje grupa pitanja, konfiguriranje težina pitanja i mogućnost različitih konfiguracija izlaznih ispita za kandidate ovisno o postavkama ispita
• Upravljanje prijavama na ispite, uključujući kontrolu broja istovremenih prijava
• Automatiziranu izradu pitanja uzevši u obzir kandidate koji istovremeno polažu ispit i osiguranje različitosti pitanja takvih kandidata
• Automatizirano ocjenjivanje ispita
• Automatizirano izdavanje digitalno potpisanih certifikata i dostavu takvih certifikata kandidatima digitalnim kanalima
• Automatsku detekciju preteških i prelaganih pitanja od strane sustava te upozorenje administratorima (pitanja koja su statistički previše puta točno ili krivo odgovorena)
• Regionalne i druge analize prijavitelja radi omogućavanja ciljnih marketinških akcija
• Podatkovne podloge za automatizaciju računovodstvenih procesa (npr. izdavanje računa)
 
Implementacija predmetnog softverskog rješenja, osim ubrzanja procesa, omogućit će i niz dodatnih prednosti za Ustanovu:
• Doseg do većeg broja potencijalnih klijenata
• Kontinuirana komunikacija s polaznicima koji su bili na nekim edukacijama, radi:
o Mjerenje njihovog zadovoljstva kvalitetom naših usluga
o Nuđenja sličnih i povezanih edukacijskih sadržaja
o Testiranja i anketiranja njihovih poslovnih potreba
o Stvaranja ekosustava i virtualnih zajednica za pojedina stručna područja (naši edukacijski programi).
• Smanjenje troškova same edukacije, posebno za snimljene i e-Learning sadržaje, koje će više korisnika moći ponovljeno koristiti, čime očekujemo i snižavanje cijene naših edukacija a što će
rezultirati dostupnošću za veći broj polaznika uz manje troškove
• Razvoj usluga više dodane vrijednosti, uključenje AI (umjetne inteligencije) i ML (strojnog učenja) a radi kvalitetnije prognoze i analize kao i personalizacije – prilagodbe svakom pojedinom polazniku.
 
 
Primjena predstavljene informacijske i komunikacijske tehnologije doprinijet će optimizaciji poslovnih procesa na način da će svi navedeni procesi u sklopu naših usluga biti povezani unutar novog sustava, što će također pozitivno utjecati i na sve druge bitne poslovne procese poduzeća (logistika, marketing, prodaja, upravljanje imovinom, financije i knjigovodstvo, upravljanje ljudskim potencijalima, strateško planiranje). Upravi Ustanove i svim onim zaposlenicima koji imaju poslovnu potrebu za tim, softverom će se omogućiti jednostavniji pristup potrebnim podacima. Poslovne će funkcije biti integrirane posredstvom novog softverskog rješenja čime će se ubrzati cjelokupno poslovanje i time povećati njegova učinkovitost.

Organizacija tijeka rada poboljšat će se na način da će se zaposlenici ali i vanjski suradnici (u skladu sa svojim ulogama u poslovnim procesima i ovlastima) administrativno rasteretiti jer će se integracijom svih podataka jednome mjestu, administrativni zadaci vršiti praktički automatski, pa će tako zaposlenici svoje vrijeme moći usmjeriti na osvajanje novih tržišta i ugovaranje novih poslova, a time i povećanje baze zaposlenika odnosno nova zapošljavanja.
Primjena informacijsko komunikacijske tehnologije doprinijet će poboljšanju interakcije s klijentima jer će oni dobiti brže i kvalitetnije odgovore.

Tržišni položaj Ustanove će se znatno poboljšati iz razloga što ćemo našu uslugu moći ponuditi na svim tržištima EU-a, ali i u regiji praktički bez značajnih dodatnih troškova ulaganja (usluga će biti dostupna online, ali se planira suradnja sa svjetskim ispitnim centrima).
U sklopu provedbe projekta, izradit će se softverska platforma koja se može instalirati u oblaku (Cloud) i može poslužiti veći broj korisnika (multi-tenant). Platforma će biti integrirana sa standardnim alatima za uredsko poslovanje i imat će mogućnost povezivanja s drugim aplikacijskim sustavima. Platforma će imati vlastiti sustav prijava korisnika i dodjela prava. Platformi će se moći pristupiti s različitih tipova uređaja (računala, tablet, pametni telefon).

 
Vrijedosti za sve dionike su vešestruke. Upravi Ustanove pojednostavljeno je upravljanje Ustanovom i praćenje poslovnih rezultata, komunikacija sa zaposlenicima prilikom rada od kuće, vanjskim suradnicima i polaznicima putem jedinstvene platforme, razvijaju se novi tipovi usluga i snižavaju operativni troškovi poslovanja.
Zaposlenicima će biti olakšano vođenje operativnih evidencija, upravljanje promjenama na jednom mjestu, pohrana edukacijskih sadržaja, materijala i dokumentacije, distribucija materijala polaznicima prije, za vrijeme i nakon edukacije, izdavanje certifikata (papirnih ili digitalnih) te zaštita podataka, dokumenata i informacija.
Predavačima je olakšana komunikacija s polaznicima putem jedinstvene platforme, priprema materijala, edukacija i ispita te mogućnost primjene suvremenih metoda poučavanja, posebno u uvjetima rada na daljinu.
Polaznici dobivaju uvid u katalog edukacija i kalendar aktivnih sadržaja, prijavu elektroničkim putem i praćenje statusa prijave s bilo kojeg mjesta i uređaja, praćenje i dojava svih promjena prije, za vrijeme i nakon edukacije, dostup suvremenim oblicima učenja i polaganja ispita te certifikacije. 
 

Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva,
biznisa i agilnosti – ILBA
Andrije Žaje 61/6
10000 Zagreb
 
www.ilba.eu
ilba@ilba.eu