Digitalna transformacija u obrazovanju odraslihDigitalna transformacija jedan je od najčešće spominjanih pojmova u posljednjih nekoliko godina. Cijeli koncept, a posebno njegova realizacija, poprimili su potpuno novo značenje pandemijom COVID-19 i povećanim radom na daljinu velikog broja zaposlenih.
Ujedno, industrijska revolucija 4.0 (IR 4.0) i razvoj pametnih gradova/otoka/sela podržana je značajnim tehnološkim inovacijama koje su jednostavnošću korištenja i cijenom postale dostupne velikom broju tvrtki i njenih djelatnika.

Riječ je o digitalnim tehnologijama, dronovima, IoT (Internet of Things) uređajima, robotima, 3D printanju i drugim tehnologijama koje drastično mijenjaju način poslovanja.
Kako bi uspostavili novu organizaciju poslovanja i koristili sve te tehnološke novine, menadžeri i operativni djelatnici trebaju čitav niz novih kompetencija i vještina.
Klasične obrazovne institucije nisu dovoljno agilne u prilagodbi i razvoju novih edukacijskih programa kako bi zadovoljili sve te potrebe. Sve ovo postavlja nove zahtjeve pred ustanove za obrazovanje odraslih. Tržište traži kraće edukacijske programe iz područja novih tehnologija i njihove primjene u suvremenom poslovanju. Osnovni elementi su:
 • Sve je digitalno, ili isključivo ili prvo nastaje digitalno
 • Sve je „u oblaku“, što znači da je dostupno u bilo koje vrijeme s bilo kojeg mjesta
 • Sve se može koristiti s različitih tipova uređaja (mobilni, prijenosni, desktop, specijalizirani)
 • Društvene mreže su značajni način okupljanja, komunikacije, suradnje i distribucije informacija
 • Velike količine podataka, koje nastaju na digitalnim platformama, društvenim mrežama ili su javno dostupne (Open Data) temelj su za primjenu umjetne inteligencije (AI – Artificial Intelligence) i strojnog učenja (ML – Machine Learning).
ILBA – Ustanova za obrazovanje odraslih u području inovacija, liderstva, poslovanja i agilnosti prati sve navedene trendove.
Svojom organizacijom prilagođavamo se tržištu i našim ciljnim grupama, pokušavamo što bolje razumjeti njihove potrebe i pripremiti edukacijske sadržaje prilagoditi stvarnim potrebama tržišta.
Izborom svojih predavača i stručnih suradnika razvijamo balans stručnosti i teorijskih znanja s iskustvima i najboljim praksama kako bi naši polaznici dobili konkretna, upotrebljiva i aktualna znanja.
Da bismo osigurali polaznicima i njihovim upravama provjeru znanja, provodimo stručne ispite i certifikaciju te izdajemo potvrde o pohađanju svih naših edukacija.
Strukturom svojih programa podržavamo sve faze stjecanja novih kompetencija, od uvodnih seminara, preko praktičnih radionica u kojima polaznici aktivno sudjeluju do opsežnijih programa za razvoj pojedinih stručnih profila.
Osim webinara i drugih edukacija u kojima sudjeluju polaznici iz različitih sredina, izradili smo čitav niz edukacija koje se provode u jednoj organizaciji (kompaniji ili javnoj ustanovi), tzv. in-house. Ovi su sadržaji prilagođeni pojedinim industrijama, pojedinim poslovnim situacijama i scenarijima a posebno se dogovoraju s osobama iz te organizacije kako bi što više odgovarali njihovim poslovnim prioritetima i potrebama.
Od svojih zaposlenika i vanjskih suradnika očekujemo otvorenost, spremnost za suradnju, inovativnost i kreativnost te sklonost eksperimentima. Ove osobine imat će i sve veći broj polaznika koji će isto očekivati od ljudi koji im pružaju usluge edukacije.
Edukacijski sadržaji postaju sve raznolikiji, interaktivni, multimedijalni. Za to je potrebno ovladati novim vještinama i kompetencijama i u fazi razvoja i u fazi korištenja tih sadržaja.
Naša istraživanja i praćenje zadovoljstva polaznika pokazuju da su očekivanja od kvalitete popratnih materijala sve veća. Više nije dovoljna prezentacija u Power Pointu, traže se različiti tipovi dokumenata, primjeri, audio i video sadržaji, animacije, primjeri dobre prakse, stručni članci i deklaracije (White Papers), analize i istraživanja.
Kako bismo podržali rad na daljinu, razvili smo čitav niz on-line webinara koji nisu samo standardni učionički seminari održani putem platformi za on-line rad nego su prilagođeni takvom novom načinu učenja. To postižemo primjenom najsuvremenijih tehnologija ali i novim metodama rada koje maksimalno uključuju sudionike i daju im priliku za razmjenu informacija ne samo s predavačima nego i s drugim polaznicima. Sve se edukacije snimaju te se naknadno mogu staviti na raspolaganje polaznicima.
Ujedno, polaznici više ne dolaze jednokratno na edukaciju, nešto nauče i odlaze, nego traže kontinuiranu komunikaciju ne samo s predavačima nego i s drugim polaznicima. Trajnije zajednice okupljene oko istih interesa, sastavljene od stručnjaka, korisnika, ponuditelja tehnologija i pružatelja usluga čine digitalne poslovne ekosustave. Oni sudionici koji budu sudjelovali u takvim ekosustavima imat će veće izglede ta opstanak te će biti konkurentniji.
Navedene okolnosti pokazuju koliko je danas, više nego ikada, potrebno pratiti promjene u poslovnom i tehnološkom okolišu te kontinuirano usklađivati svoje poslovanje s tim promjenama.
Sve ove promjene poklopile su se  projektom razvoja softverske platforme za učenje, certifikaciju i upravljanje promjenama sufinanciranim iz EU sredstava koji upravo završavamo.
Projektom razvijamo softversku platformu za podršku svim fazama poslovanja Ustanove, od praćenja marketinških aktivnosti za privlačenje polaznika, oglašavanje edukacija, proces prijavljivanja i upisa, provedbu samih edukacija, certifikaciju i upravljanje promjenama, uključivo kreiranje, kolanje i pohranu ukupne dokumentacije koja kroz te aktivnosti nastaje.
Softverska platforma razvijana je najnovijim tehnologijama, u potpunosti je raspoloživa na Internetu (Cloud) te ju mogu koristiti svi dionici (zaposlenici Ustanove, vanjski suradnici i polaznici) u svim fazama poslovanja.
Od osnovnih skupova podataka, platforma će imati:
 • Katalog poslovnih subjekata
 • Katalog edukacijskih sadržaja
 • Registar polaznika
 • Katalog marketinških kampanja
 • Kalendar edukacija s rasporedom
 • Repozitorij edukacijskih materijala
 • Katalog promjena
 • Katalog certifikata
 • Registar izdanih certifikata
 • Registar učionica i lokacija
Također, softverska platforma biti će u mogućnosti integrirati se s velikim brojem drugih softverskih proizvoda, vlastitih ili tuđih, odnosno javnim servisima kao i izvorima otvorenih podataka.
Na ovaj način očekujemo sljedeće dobrobiti:
 • Povećani doseg do većeg broja polaznika
 • Sposobnost razvoja većeg broja edukacijskih programa i sadržaja
 • Brže izvršenje svakodnevnih operativnih aktivnosti
 • Smanjenje troškova poslovanja i vođenja svih evidencija
 • Lakšu analizu i izvješćivanje o poslovanju
 • Bolje korištenje podataka i njihova veća sigurnost
 • Jednostavniju i bržu prilagodbu promjenama u poslovnom okolini
 • Veću konkurentnost na izazovnom tržištu
 • Spremnost za izlazak na nova tržišta.
Sve bi navedene dobrobiti u konačnici trebale rezultirati većom održivošću Ustanove i kvalitetnijim poslovanjem te povećanim zadovoljstvom zaposlenika, suradnika i polaznika.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Naziv projekta: Razvoj i uspostava softverske platforme za upravljanje učenjem, certifikacijama i promjenama u organizaciji

Kratki opis projekta: U sklopu provedbe projekta se razvilo i implementiralo specijalizirano softversko rješenje (platforma) za upravljanje  učenjem, provedbom ispita i promjenama u organizaciji (Change Management). Provedba projekta omogućava nam unapređenje niza poslovnih procesa, kao i povećanje naše konkurentnosti na hrvatskom ali i na tržištu Europske Unije te u široj regiji.

Očekivani rezultati projekta:
 • povećanje prihoda od prodaje za 66% u 2023.g. u odnosu na 2018.g
 • Unapređeno 8 poslovnih procesa
 • Zaposlene 2 nove osobe do 2023.g.
Ukupna vrijednost projekta – 754.375,00 kn
Prihvatljivi troškovi – 603.500,00 kn
EU sufinanciranje projekta – 392.275,00 kn
Razdoblje provedbe projekta – 15.01.2020. – 25.04.2021.
Kontakt osoba za više informacija – Borivoje Blumenschein, email: boris@ilba.eu, tel.: +385 1 304 05 88

Više informacija o EU Fondovima na:
www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
 
Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost  Ustanove za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti - ILBA


19.03.2021.