Seminari o JAVNOJ NABAVI - usavrsavanje.hr

 

PROGRAMI USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE ZAGREB - 8 bodova

Ustanova za obrazovanje odraslih – ILBA u svoje standardne Programe edukacije, odlučila je uvrstiti i Program izobrazbe i Programe redovitog usavršavanja iz područja javne nabave kao svoje stalne Programe.
 
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je dana 4.09.2019., godine donijelo ovlaštenje KLASA: UP/I-406-01/19-01/10 , Ur. Broj: 526-06-02-02-02/1-19-2, Evidencijski broj: 82.

Više o edukacijama na usavrsavanje.hr