Praćenje usklađenosi prema Odluci Vlade Republike Hrvatske

Uz aktivno sudjelovanje polaznika, pokazat će se primjeri odluka, internih pravilnika, opisa poslova i radnih mjesta, uspostava nadležne ustrojstvene jedinice, aplikacija i alate za rad te ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI) za mjerenje rezultata.Prijavite se na seminar Online prijavnicom ili na mail ilba@ilba.eu 

Datum održavanja: otvorene prijave
Mjesto: Zagreb, Andrije Žaje 61, 6 kat, dvorana Bundek, od 10h do 14h

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 17. listopada 2019. godine utvrđuje se obveza uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a koje su u većinskom državnom vlasništvu, kao i u svim drugim pravnim osobama koje su u većinskom državnom vlasništvu, kojima sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18) upravljaju Ministarstvo državne imovine i Centar za restrukturiranje i prodaju.
 
Odlukom je predviđeno donošenje internih akata (pravilnika i sl.), osnivanje ustrojstvenih jedinica i imenovanje stručnih osoba, uspostavu odgovarajućih evidencija, procjenu rizika, planiranje i izvještavanje o provedenim aktivnostima odnosno reagiranje u slučaju utvrđenih nesukladnosti.
 
Istu proceduru Vlada preporučuje provesti i za društva kćeri.
 
Upravljanje usklađenošću (eng. Compliance Management) jedna je od najjačih poluga upravljanja u svakoj tvrtki jer je broj regulatornih, zakonskih i drugih obveza sve veći a opasnost od njihove povrede sve vjerojatnija. Tvrtke koje žele razvijati poslovnu izvrsnost iskoristit će ovu obvezu za unaprjeđenje vlastitih mehanizama i poslovnih procesa iz područja nadzora usklađenosti te njihovo objedinjavanje na jednom mjestu.
 
Za pripremu i provedbu seminara izabrali smo predavače koji će Vam, svaki iz svog područja, pomoći realizirati obveze po ovoj Odluci te na najbolji način koristiti već postojeće resurse u trgovačkom društvu sa što boljim i bržim rezultatima.

Prijavite se na seminar Online prijavnicom ili na mail ilba@ilba.eu 
Cijena: 1.450 kn + PDV
U cijenu su uključeni materijali za seminar, osvježenja u pauzama i ručak po završetku seminara.

Sadržaj seminara:
 
1.         Odluka Vlade RH – potrebne aktivnosti
 
2.         Nominacija i pokretanje projekta uspostave funkcije praćenja usklađenosti

 
a.         Analiza interesnih strana
b.         Izrada projektne povelje
c.         Planiranje projekta (aktivnosti, ključne isporuke, resursi, rokovi, troškovi, rizici )
d.         Izrada komunikacijskog plana
e.         Realizacija projekta (kako upravljati projektom, upravljanje promjenama, rješavanje eskalacija itd)
f.          Zatvaranje projekta
 
3.         Upravljanje poslovnim procesima usklađenosti
 
a.         Upravljanje poslovnim procesima – općenito
b.         Modeliranje poslovnih procesa usklađenosti
c.         Analiza i mjerenje poslovnih procesa usklađenosti
d.         Optimizacija poslovnih procesa- njihova automatizacija/digitalizacija
 
4.         Ustroj organizacijske strukture funkcije usklađenosti
 
a.         Opis poslova
b.         Odgovornosti i ovlaštenja funkcije usklađenosti
c.         Matrica odgovornosti i ovlaštenja u organizaciji  (s kim u organizaciji je funkcija usklađenosti u korelaciji i u kojoj ulozi)
d.         Pozicioniranje funkcije praćenja usklađenosti- organizacijska struktura
 
5.         Kako uspostaviti osnovne evidencije?
 
6.         Kako koordinirati rad s drugim srodnim službama/funkcijama/projektima?
 
7.         Primjer osnovne dokumentacije:

 
a.         Interni pravilnik
b.         Odluke o ustroju jedinice
c.         Imenovanje odgovorne osobe
d.         Plan rada
e.         Evidencije, izvori podataka, primjeri aplikacija
 
8.         Pitanja i odgovori
 
9.         Ručak i networking


Predavači: 
 
Dr. sc. Darija Ivandić Vidović:
Certificirana direktorica projekata (Certified Projects Director IPMA Level A). Vodila je niz korporacijskih portfelja projekata kao i pojedinačnih projekata poput izrade koncepta i provedbe poslovne strategije poduzeća, restrukturiranja i transformacije poduzeća, modeliranja i optimizacije poslovnih procesa i organizacijske strukture, uspostave operativne izvrsnosti koristeći LeanSixSigma metodoologije. Nositeljica je i certifikata u području operativne izvrsnosti - LeanSixSigma Black Belt. Dugogodišnji je predavač na visokim učilištima i sveučilištima u Republici Hrvatskoj. 
 
Boris Blumenschein:
Dugogodišnji konzultant u području upravljanja poslovnim procesima, interne revizije, sustava unutarnjih kontrola, inspekcijskih poslova, procjene rizika te razvoju i implementaciji pratećih informacijskih sustava. Autor brojnih stručnih radova i predavač na više od 80 konferencija u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Prijavite se na seminar Online prijavnicom ili na mail ilba@ilba.eu 

Cijena: 1.450 kn + PDV
U cijenu su uključeni materijali za seminar, osvježenja u pauzama i ručak po završetku seminara.