PMP – prep – Pripremni seminar za stjecanje certifikata po PMI

Datumi seminara: otvorene prijave (2 dana)
Mjesto održavanja: Andrije Žaje 61, 6 kat, dvorana Bundek
Vrijeme održavanja: 9:30 - 15:30 h

Predavač: Nenad Trajkovski, PMI-RMP, PMP, MCP, MCT, MCTS, MVP
 
Cilj seminara:
Upoznavanje polaznika s metodologijom najbolje prakse upravljanja projektima po preporukama međunarodne organizacije voditelja projekata PMI (Project Management Institute) te ANSI standardu PMBOK v6. Edukacija obuhvaća procesne grupe, područja znanja kao i njihove potprocese.
Sadržaj seminara obuhvaća znanja i primjere kako efikasnije i efektivnije upravljati projektima, utjecati na životni ciklus projekta, utjecati na smanjenje projektnih troškova, te fokusirati se na projektne rezultate i zadovoljnije kupce.
 
Kome je seminar namijenjen:
Voditeljima projekata i članovima projektnih timova, njihovim nadređenima i rukovodećim strukturama koji upravljaju projektima na operativnoj razini. Program je namijenjen i PMO kadrovima koji su angažirani u procesu implementacije i rada Program Management Office-a.
 
Sadržaj seminara:
 • Uvod u upravljanje projektima
 • Uloga voditelja projekta
 • Pauza za kavu
 • Inicijacija i planiranje projekta
 • Pauza za ručak
 • Trostruko ograničenje: alati i tehnike za proaktivno upravljanje opsegom, rokovima i troškovima
 • Pauza za kavu
 • Menadžerske i komunikacijske vještine u upravljanju projektima
 • Standardizacija procesa upravljanja projektima
 
U vrijednost investicije uključeno je:
 • Kotizacija za seminar
 • Uvjerenje o sudjelovanju
 • Materijali korišteni na seminaru
 • Pauza za kavu
 • Ručak
Prijavite se na seminar Online prijavnicom ili na mail ilba@ilba.eu 

Cijena: 2450,00 kn + PDV
 
Popust za drugog i svakog sljedećeg iz iste organizacije 10%.

 
 

Nenad Trajkovski
Predavač je na nekoliko visokih škola i brojnim konferencijama. Više od teoretskog znanja koje potvrđuju njegovi brojni certifikati polaznicima znači njegovo dugogodišnje iskustvo  (25+ godina) u upravljanju različitim vrstama programa i projekata te uspostava i rad ureda za upravljanje projektima - PMO. Voditelj je projekata na složenim IT projektima, te trener za vođenje projekata,  upravljanje metodologijama i MS PROJECT. Kao konzultant radi na uveđenju procesa i proceura u upravljanju projektima u velikim kompanijama. Redoviti predavača na Microsoft WINDAYS, MS VIZIJA i MS SINERGIJA konferencijama. U proteklih 5 godina nalazi se među prvih 5 predavača po ocjenama publike. Posjeduje PMP (Project Management Professional), RMP (Risk Management Professional), ACP (Agile Certified Practicioner) i PSM-I (Professional Scrum master) certifikate. MCP – Microsoft Certified Professional, MCT – Microsoft Certified Trainer, MCTS – Microsofr Certified Technical Specialist i MVP  Microsoft Most Valuable Professional for MS PROJECT.

* Zadržavamo pravo izmjene predviđenih termina seminara. Svi prijavljeni polaznici biti će obaviješteni o eventualnim nastalim izmjenama.