Poslovna analiza (Business Analisys) za pripremu projekta – 2 dana

Datum održavanja: otvorene prijave
Mjesto održavanje: Zagreb, Andrije Žaje 61, 6 kat, dvorana Bundek
Vrijeme održavanja: 09:30 - 16:00 h
 
Predavač: Nenad Trajkovski, PMP, PMI-RMP, PMI-ACP, MCTS-Project, MPV-Project, Professional Scrum Master

Neadekvatno shvaćanje problema organizacije i prikupljanje zahtjeva pripada u jedan od tri najčešća uzroka propasti svakog projekta, a mali broj organizacija ima adekvatne resurse za pravilnu provedbu poslovne analize.
Poslovna analiza je istraživačka disciplina koja identificira poslovne potrebe i probleme te definira rješenja. Rješenja mogu biti tehnička (softverska), ali i vrlo često, organizacijska kao što su to unaprjeđenje poslovnih procesa, promjena organizacijske strukture i politike. Takve analize provodi poslovni analitičar.
Ovaj seminar pokriva sva područja poslovne analize, od identifikacije i procjene problema do izrade i implementacije rješenje i osmišljavanje projekta za postignuća tih rješenja.
Trening se sastoji od aktivnog sudjelovanja i razmjene znanja odnosno vještine koje već posjeduju i dijele međusobna iskustva. Instruktor na ovom treningu je iskusan voditelj projekata s PMP i PMI-RMP, PMI-ACM, Scrum master i poslovni analitičar
 
Polaznici
·         Ovaj seminar je osmišljen za profesionalce koji rade na složenim poslovima u organizaciji, na projektima ili na organizaciji poslovnih procesa ili promjenama iz svih područja djelatnosti i ne fokusira se na određenu granu industrije.

Preduvjeti
·         Nema preduvjeta za polaznike ovog treninga

Svrha treninga
·         Po završetka seminara polaznici će moći:
·         Planirati poslovne analize
·         Izraditi procjene potreba u organizaciji
·         Analizirati potrebe i mogućnosti te slabosti organizacije
·         Nalaziti najbolja rješenja usklađena s potrebama i mogućnostima organizacije
·         Provoditi – primijeniti rješenja
·         Pratiti i evaluirati te eventualni korigirati rješenja
 
Područja koja su pokrivena treningom:
·         Uvod u poslovnu analizu
·         Analiza potreba i problema
·         Identificiranje problema i potreba te mogućnosti
·         Uspoređivanje organizacijskih mogućnosti i zahtjeva
·         Preporučene akcije
·         Planiranje analize
·         Definiranje opsega analize
·         Analiza dionika (stakeholders) i njihovih potreba
·         Poslovna analiza i upravljanje projektima – usporedba, sličnosti i razlike
·         Kreiranje plana analize
·         Kreiranje isporuka analize
·         Preporučene akcije za provedbu plana
·         Otkrivanje pravog stanja u organizaciji, eventualnih problema kroz istraživanje i prikupljanje informacija
·         Definiranje načina otkrivanja informacija
·         Postupak otkrivanja informacija
·         Upravljanje dobivenim informacijama
·         Iskustvene metode
·         Završetak prikupljanja informacija i izrada strategije
·         Izvedba poslovne analize i razrada rješenja
·         Modeli poslovne analize
·         Istraživanje opsega promjena
·         Provedba procesnih modela
·         Pravila i podaci
·         Dokumentiranje rješenja
·         Verifikacija, validacija i odobrenje ponuđenih rješenja
·         Implementacija i praćenje rješenja i njihova evaluacija
·         Implementacija zahtjeva
·         Praćenje zahtjeva
·         Upravljanje promjenama
-         Evaluacija primijenjenih rješenja

Način rada
Predavanje, prezentacija i praktični rad. Tijekom treninga polaznici će voditi zamišljeni projekt od početka do kraja.

Prijavite se na seminar Online prijavnicom ili na mail ilba@ilba.eu 

Program je moguće slušati kao cjelinu ili pojedinačno. Za svaki sljedeći seminar preduvjet je pohađanje prethodnog. Dakle, moguće su kombinacije:

Cijena dvodnevnog seminara - 2.900,00 kn + PDV

Popust za drugog i svakog idućeg polaznika iz iste organizacije - 10%
Nenad Trajkovski
Predavač je na nekoliko visokih škola i brojnim konferencijama. Više od teoretskog znanja koje potvrđuju njegovi brojni certifikati polaznicima znači njegovo dugogodišnje iskustvo  (25+ godina) u upravljanju različitim vrstama programa i projekata te uspostava i rad ureda za upravljanje projektima - PMO. Voditelj je projekata na složenim IT projektima, te trener za vođenje projekata,  upravljanje metodologijama i MS PROJECT. Kao konzultant radi na uveđenju procesa i proceura u upravljanju projektima u velikim kompanijama. Redoviti predavača na Microsoft WINDAYS, MS VIZIJA i MS SINERGIJA konferencijama. U proteklih 5 godina nalazi se među prvih 5 predavača po ocjenama publike. Posjeduje PMP (Project Management Professional), RMP (Risk Management Professional), ACP (Agile Certified Practicioner) i PSM-I (Professional Scrum master) certifikate. MCP – Microsoft Certified Professional, MCT – Microsoft Certified Trainer, MCTS – Microsofr Certified Technical Specialist i MVP  Microsoft Most Valuable Professional for MS PROJECT.


* Zadržavamo pravo izmjene predviđenih termina seminara. Svi prijavljeni polaznici biti će obaviješteni o eventualnim nastalim izmjenama.