ZAŠTO VEĆINA PROJEKATA NE USPIJE?

Upravljanje projektima je danas jedan od najčešćih procesa – sve se više poslovanja odvija kroz projekte. Od malih i srednjih tvrtki, korporacija do javnog sektora i nevladinih organizacija - tako je u cijelom svijetu. No, bez obzira na tu učestalost i sve veći broj metodologija i alata, veliki broj projekata ne uspijeva u zadanom vremenu, s raspoloživim resursima isporučiti planirane rezultate.

Samo 1/3 projekata to u potpunosti uspijeva.


Jeste li se ikada  upitali:
  • Gdje griješimo i što rade oni koji ipak uspiju?
  • Kako od velikog broja predloženih projekata izabrati baš onaj koji će najviše doprinijeti našim poslovnim rezultatima?
  • Što napraviti ako (kada) projekt zapadne u probleme? Kako se nositi sa sve većim rizicima na projektima?

ILBA edukacijski program za uspješnije upravljanje projektima

Ustanova za obrazovanje odraslih – ILBA ima u svom portfelju čitav niz edukacijskih sadržaja posvećenih upravo problematici vođenja projekata i srodnim temama.
Za jesen i zimu smo pripremili nekoliko vrlo zanimljivih edukacijskih sadržaja, pa Vas pozivamo da ih detaljnije proučite.
Vrhunski predavač
Nositelj ovog programa je Nenad Trajkovski, PMP, PMI-RMP, PMI-ACP, MCP, MCT, MCTS, MVP, PSM-I. Već iz njegovih titula vidi se da je certificirani profesionalac za upravljanje projektima, rizicima te Microsoft certificirani trener, specijalist za agilne metode u upravljanju projektima i „SCRUM master“. No Nenad je i dugogodišnji predavač na stručnim konferencijama, redovito najbolje ocijenjen, jer u svoja predavanja ugrađuje bogato iskustvo te najbolju poslovnu praksu.   
Osim ovdje navedenih, kontinuirano održavamo za pojedine tvrtke tzv. In-house treninge, specijalizirane radionice u njihovim prostorijama, prilagođene industriji u kojoj rade i konkretnim poslovnim izazovima. 

Mi razumijemo vaše poslovne potrebe
Naše ekspertize obuhvaćaju iskustva u građevinskom sektoru, zdravstvu, turizmu, financijskoj industriji, telekomunikacijama i prometu. Ono na što smo posebno ponosni je veliki broj projekata u javnom sektoru, jer su izazovi koji se u tim projektima pojavljuju vrlo specifični i potrebno je veliko multidisciplinarno znanje kombinirano s dvadesetogodišnjim iskustvom.
Kroz naše edukacije i projekte veliki dio tih znanja i iskustava prenosimo na svoje korisnike, uspostavljamo odjele za upravljanje projektima (Project Management Office – PMO) s kojima razvijamo detaljne procedure za pojedine poslovne situacije i scenarije. Na taj način cijela organizacija uči i postaje uspješnija.

Tehnologija kao značajna pomoć
Na kraju ćemo spomenuti najsuvremenija tehnološka rješenja, od softverskih platformi za upravljanje projektima do specijaliziranih aplikacijskih sustava s bazama znanja, predlošcima dokumenata, kontrolnim listama te standardiziranim indikatorima uspješnosti (KPI) za pojedine industrije.  Naši eksperti pomoći će Vam u izboru najprikladnijih alata, njihovoj najpovoljnijoj nabavi, instalaciji, podešavanju i edukaciji vaših zaposlenika kako bi ih što kvalitetnije koristili.