Crowdsourcing: kako koristiti virtualne dijaloge i stvoriti vrijednost za organizaciju

Datum seminara: otvorene prijave
Mjesto održavanje: Andrije Žaje 61, 6 kat, dvorana Bundek
Vrijeme održavanja: 9:30 - 15:30 h
 
Predavačica: Doc. dr. sc. Morana Fudurić

Iako se kao pojam crowdsourcing javlja tek sredinom 2000-ih, njegova primjena seže daleko u prošlost, pa se tako svaki pokušaj prikupljanja ideja od mnoštva ljudi danas može smatrati crowdsourcingom. Što se promijenilo? Pojava interneta i raznih specijaliziranih platformi omogućila je primjenu crowdsourcinga većem broju organizacija.

Osnovni cilj seminara jest pružiti polaznicima uvid u osnovne karakteristike, prednosti i primjenu crowdsourcinga u različitim tipovima organizacija i različitim industrijama. Primjeri će se temeljiti na iskustvima iz dominantno iz prehrambene, kozmetičke i farmaceutske, te kreativnih i kulturnih industrija.

Konkretno, seminarom će se nastojati dati odgovori na sljedeća pitanja:
 1. Kako koristiti crowdsourcing za prikupljanje ideja i rješavanje konkretnih poslovnih problema?
 2. Kako odabrati odgovarajući model i platformu za crowdsourcing? Koje su prednosti, a koji rizici?
 3. Na koji način osigurati stvaranje vrijednosti za sve uključene strane?
 4. Kako procijeniti uspješnost crowdsourcinga?               

Sadržaj seminara:
 1. Uvod u crowdsourcing. Definicija i karakteristike. Crowdsourcing kao model problem-solvinga.
 2. Crowdsourcing platforme. Crowdsourcing i društvene mreže.
 3. Ciljevi crowdsourcinga. Vrijednost za organizaciju, suradnike i potrošače.
 4. Pristupi, modeli i procesi crowdsourcinga.
 5. Uloga virtualnih dijaloga u crowdsourcingu
 6. Procjena uspješnosti crowdsourcinga – jesmo li stvorili vrijednost za sve uključene strane?
 7. Primjena crowdsourcinga: od FMCG kompanija do farmaceutike i biotehnologije.
 8. Osnovni etički i pravni aspekti crowdsourcinga.
 
Način izvedbe:
Interaktivna predavanja, diskusije, primjeri i studije slučajeva iz svjetske i hrvatske prakse
               
Kome je namijenjen seminar:
Seminar je namijenjen srednjem i višem menadžmentu poduzeća - brand managerima, category managerima, product managerima, direktorima marketinga i komunikacija te specijalistima u području marketinga i komunikacije s posebnim fokusom na digitalni marketing. Također, u seminaru aktivno mogu sudjelovati Knowledge & Innovation Officeri, odnosno osobame zaduženima za upravljanje znanjem i razvoj inovacijske kulture u organizaciji.
 
Nakon pohađanja ovog seminara polaznici će moći:
 • Koristiti crowdsourcing kao metodu rješavanja poslovnih problema.
 • Odabrati odgovarajuću crowdsourcing platformu.
 • Razumjeti osnovne modele i procese crowdsourcinga.
 • Integrirati virtualne dijaloge u crowdsourcing.
 • Procijeniti uspješnost crowdsourcinga.
 • Identificirati i razumjeti osnovne etičke i pravne aspekte crowdsourcinga. 

Prijavite se na seminar Online prijavnicom ili na mail ilba@ilba.eu 

Cijena: 950,00 kn + PDV (u cijenu je uključen ručak)

Popust za drugog i svakog idućeg polaznika iz iste organizacije - 10%
Doc. dr. sc. Morana Fudurić
Etablirana autorica u području digitalnog marketinga s katedre za marketing Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Od najelitnijih sveučilišta u Švicarskoj, preko praktičnih iskustava u našim poznatim marketing agencijama (spomenimo samo IMAGO) i znanstvenih istraživanja koja su rezultirala čitavim nizom stručnih članaka sve do predavača na čuvenom Bocconi School of Management, Morana je prava osoba za prijenos najnovijih znanja potkrijepljenih praktičnim primjerima i iskustvima vodećih svjetskih kompanija iz pojedinih industrija.

* Zadržavamo pravo izmjene predviđenih termina seminara. Svi prijavljeni polaznici biti će obaviješteni o eventualnim nastalim izmjenama.