Digitalni mediji 101

Datum seminara: otvorene prijave
Mjesto održavanje: Andrije Žaje 61, 6 kat, dvorana Bundek
Vrijeme održavanja: 9:30 - 15:30 h
 
Predavačica: Doc. dr. sc. Morana Fudurić
 
Digitalni mediji često se nazivaju i „novim medijima“ iako su prisutni već više od 60 godina. S pojavom i razvojem Interneta i osobnih računala, digitalni mediji izazvali su korjenite promjene u raznim industrijama, od izdavaštva i zabavne industrije preko obrazovanja do trgovine i politike. Digitalni mediji imaju značajan, širok i složen utjecaj na društvo i kulturu, stoga ne čudi potreba raznih organizacija za razumijevanjem osnovnih karakteristika digitalnih medija kako bi iste koristili s ciljem unapređivanja vlastitog poslovanja.

Osnovni cilj seminara je pružiti polaznicima uvid u osnove digitalnih medija iz komunikacijske perspektive, s naglaskom na vrste i klasifikaciju digitalnih medija, njihove temeljne karakteristike, prednosti i nedostatke. Cilj je usporediti tradicionalne i nove, digitalne medije, te upoznati polaznike s konceptima interaktivnosti, bogatstva medija i samoreprezentacije kao temeljnih obilježja digitalnih medija.
               
Sadržaj seminara:
 • Definicija i odnos tradicionalnih i novih medija. Interaktivnost, bogatstvo medija i samoreprezentacija.
 • Vrste digitalnih medija. Kriteriji klasifikacije. Društveni mediji. Web 2.0. Korisnički generiran sadržaj (UGC). Paid vs. Owned vs. Earned media.
 • Blogovi i mikroblogovi. Definicija, karakteristike, prednosti i nedostaci.
 • Kolaborativni projekti. Wikiji. Definicija, karakteristike, prednosti i nedostaci.
 • Društvene mreže. Definicija, karakteristike, prednosti i nedostaci.
 • Online zajednice. Definicija, karakteristike, prednosti i nedostaci.
 • Virtualni društveni svjetovi. Definicija, karakteristike, prednosti i nedostaci.
 • Virtualni svjetovi igara. Definicija, karakteristike, prednosti i nedostaci.
 
Način izvedbe:
Interaktivna predavanja, diskusije, primjeri iz svjetske i hrvatske prakse

Kome je namijenjen seminar:
Seminar je namijenjen srednjem i višem menadžmentu poduzeća - brand managerima, category managerima, direktorima marketinga i komunikacija te specijalistima u području marketinga i komunikacije s posebnim fokusom na digitalni marketing.


 
Nakon pohađanja ovog seminara polaznici će moći:
 • Razumjeti odnos tradicionalnih i novih medija.
 • Koristiti koncepte interaktivnosti, bogatstva medija i samoreprezentacije, te njihovu primjenu u svakodnevnom poslovanju.  
 • Klasificirati digitalne medije prema odabranim kriterijima i procijeniti njihovu relevantnost za organizaciju.
 • Zaključiti koje su prednosti, a koji nedostaci pojedinih vrsta digitalnih medija. 
Prijavite se na seminar Online prijavnicom ili na mail ilba@ilba.eu 

Cijena: 950,00 kn + PDV (u cijenu je uključen ručak)

Popust za drugog i svakog idućeg polaznika iz iste organizacije - 10%
Doc. dr. sc. Morana Fudurić
Etablirana autorica u području digitalnog marketinga s katedre za marketing Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Od najelitnijih sveučilišta u Švicarskoj, preko praktičnih iskustava u našim poznatim marketing agencijama (spomenimo samo IMAGO) i znanstvenih istraživanja koja su rezultirala čitavim nizom stručnih članaka sve do predavača na čuvenom Bocconi School of Management, Morana je prava osoba za prijenos najnovijih znanja potkrijepljenih praktičnim primjerima i iskustvima vodećih svjetskih kompanija iz pojedinih industrija.

* Zadržavamo pravo izmjene predviđenih termina seminara. Svi prijavljeni polaznici biti će obaviješteni o eventualnim nastalim izmjenama.