Program izobrazbe "DIGITALNA TRANSFORMACIJA PODUZEĆA"

Digitalno liderstvo: prvo pitanje digitalne transformacije

Prepoznavanje osobnih snaga i vrlina menadžmenta, te osposobljavanje za uspješno vođenje projekata i timova u poduzeću u uvjetima digitalne transformacije.

Agilnost organizacije i rad u nepoznatim okolnostima

Digitalna transformacija je strateški put, kojim se postojeći sustav transformira u višu razinu poslovanja na osnovama kao što su Open -> Digital -> Virtual -> Agile.  

Širenje granica poduzeća i izgradnja Community-a

Kako postići razumijevanje Community Managementa te očekivanih vrijednosti za pojedine dionike.

Što je i kako izgraditi digitalno poduzeće

Većina poduzeća investira u nove tehnologije i pokreće projekte, međutim, uglavnom nedovoljno, kako po intenzitetu, tako i po brzini ulaganja. Na seminaru otkrijte najbolji način kako da tradicionalno poduzeća transformirate u digitalno poduzeće.

Open Innovation

Kako postići potpuno razumijevanje koncepta otvorenih inovacija (Open Innovation).

BPM4Agility: sustavi za upravljanje znanjem i procesima

Osim teoretskog elaboriranja što je BPM i koji su njegovi elementi i prednosti, seminar omogućava uvid i u konkretizaciju odnosno primjenu BPM-a, kroz identifikaciju poslovnih procesa, njihovu analizu i unapređenje.

Paradoksi inovacija i organizacija IRI (Istraživanje – Razvoj - Inovacije) projekata (IRI i CEN TS 16555-2103 Standardi)

Cilj seminara je razjasniti sve stvarne i prividne paradokse vezane za inovacije, te otići i korak dalje – iskoristiti dio onih koji opstanu kao paradoksi u svrhu uspješnijeg razvoja inovacijske kulture.

Nova uloga direktora informatike: Digital CIO

Prikaz kako izgleda novo poslovno okruženje, te kakvi se novi zahtjevi podstavljaju pred CIO (menadžere IT-a) u tzv. SMART okruženjima: SMART javnoj upravi, SMART gradovima i SMART tvrtkama.EA arhitekture: most između poslovnog modela i IT servisa

Jedan od ključnih čimbenika u vođenu digitalne transformacije je strukturirano i konzistentno upravljanje organizacijom i njenom okolinom primjenom okvira i metoda za upravljanje Enterprise arhitekturama (EA). Korištenje EA arhitektura u digitalnoj transformaciji predstavlja polugu za digitalne transformacije na svim razinama.

Digitalna umreženost i integracija servisa digitalnog poduzeća

Važno je prepoznati svoju poziciju i koristi koje poduzeće može ostvariti digitalizacijom, zatim zauzeti odlučan stav i definirati vlastiti put prema digitalnom poduzeću, te hrabro investirati u ono na što se poduzeće fokusira!

Koje velike promjene donosi nova UREDBA o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

Saznajte koje velike promjene u načinu upravljanja osobnim podacima i njihovom slobodnom kretanju donosi nova Uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR – General Data Protection Regulation).

Upravljanje podacima (Data Management)

Učinkovito je poslovanje vođeno podacima (engl. data driven business), u kojem upravljanje podacima i informacijama postaje vitalna organizacijska funkcija, a podaci i informacije se smatraju vrijednom informacijskom imovinom.


Primjena ISO20000 prilikom uspostave sustava upravljanja kvalitetom usluga

Seminar će polaznicima predstaviti dobru praksu (ITIL) i predložiti konkretne mogućnosti uspostavljanja sustava upravljanja kvalitetom informatičkih usluga, sukladno međunarodnoj normi ISO/IEC20000, a koje se koriste kao podrška poslovanju i kao preduvjet digitalne transformacije poslovanja.

Primjena ISO12207 prilikom standardizacije nabave usluga

Primjenom preporuka međunarodne norme ISO/IEC12207 uspostavlja se razumijevanje između korisnika informatičke usluge ili proizvoda s jedne strane i dobavljača ili proizvođača informatičke usluge s druge strane. 

Od zahtjeva do primjene IT usluge

Realizacija zahtjeva koje postavlja poslovanje prema internom ili vanjskom dobavljaču informatičkih usluga započinje bilježenjem zahtjeva i nastavlja se dizajnom rješenja, razvojem same aplikacije, testiranjem i konačnim uvođenjem i prihvaćanjem.