Naslovnica

ODRŽAN SEMINAR:

Kako koristiti elektroničku poštu u službenoj komunikaciji
s primjerima mogućih rješenja i prikazom primjera iz prakse 

 
Budući je Zaključkom Vlade dan rok od 30 dana za uspostavu elektroničke kontaktne točke u pisarnicama svih tijela države uprave, a Uredba o uredskom poslovanju je detaljnije regulirala kako se postupa s pošiljkama zaprimljenima putem elektroničke pošte, stvoreni su preduvjeti za značajno ubrzanje poslovnih procesa kao i za ostvarenje značajnih ušteda u troškovima, kako obrade tako i same otpreme akata.

Svrha seminara je bila pokazati izazove koji se mogu pojaviti prilikom realizacije ovog Zaključka, te prezentirati moguća rješenja.

Sadržaj seminara:
 • Uvod – Zaključak Vlade RH o obveznoj primjeni elektroničke pošte u dopisivanju s drugim tijelima odnosno pravnim osobama s javnim ovlastima za neupravne akte i druge materijale.
 • Uredba o uredskom poslovanju – dio koji se odnosi na komunikaciju elektroničkom poštom, posebno članak 13.2.
 • EU Standardi na području elektroničke komunikacije i razmjene elektroničkih dokumenata
 • Korištenje elektroničkog potpisa
 • Elektronička kontaktna točka u pisarnici
 • Urudžbiranje, klasifikacija
 • Potvrda primitka
 • Dostava u rad
 • Arhiviranje
 • Sigurnost
 • Primjeri mogućih rješenja
 • Iskustva iz prakse
Kome je seminar namijenjen?
Svim službenim osobama koje su uključene u procese rada pisarnica, kao i otpreme službene dokumentacije  i njihovim neposredno nadređenim rukovodiocima, te zaposlenicima u službama za IT podršku tijela državne uprave, a koji rade na sustavima za upravljanje uredskim poslovanjem i poslovnom dokumentacijom.


Letak možete preuzeti ovdje.